Legat de Cuvântul viu | World Challenge

Legat de Cuvântul viu

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2021

Domnul stăpânește asupra întregii Sale creații cu măreție și putere. Legile Sale guvernează întregul univers – toată natura, fiecare națiune și toate lucrurile oamenilor. El stăpânește mările, planetele, corpurile cerești și toate mișcările lor. Biblia ne spune: „El stăpânește pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui!” (Psalmul 66:7)

Acest Psalm a fost scris de David, care depune mărturie, în esență: „Doamne, mărturiile Tale – legile, decretele și cuvintele Tale sunt irevocabile. Sunt cu totul de încredere. Autorul cărții Evrei repetă acest lucru, declarând că etern și neschimbat este Cuvântul viu al lui Dumnezeu: „același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8)

Gândește-te la asta: există legi care funcționează în univers și care guvernează modul în care funcționează lucrurile, fără excepție. Priviți legile care guvernează mișcările soarelui, lunii, stelelor și pământului! Aceste corpuri cerești au fost puse la locul lor când Dumnezeu a rostit un cuvânt și de atunci au fost conduse de legi pe care tot El le-a stabilit.

Ni s-a spus pe tot parcursul Noului Testament că acest măreț Dumnezeu este Tatăl nostru și că are milă de copiii Săi. Cartea Evrei ne spune că Domnul este mișcat de sentimentele neputințelor noastre, că El ne aude fiecare strigăt și că ne-a strâns fiecare lacrimă. Totuși, ni se spune că este regele drept care judecă după legea Sa. Cuvântul Său este constituția Sa, conținând toate decretele Sale legale, prin care guvernează cu dreptate. Tot ceea ce există este judecat după Cuvântul Său neschimbător.

Pur și simplu, putem ține Biblia în mâinile noastre și putem cunoaște: „Această carte îmi spune cine este Dumnezeu. Descrie atributele, natura, promisiunile și judecățile Sale. Este legea Sa, din propria Sa gură, cea prin care guvernează și domnește. Și este un Cuvânt de care s-a legat.”

Fiecare judecător pământesc este obligat să arate cazul în fața Sa în conformitate cu legea stabilită. Dumnezeu stăpânește și judecă totul în conformitate cu legea eternă – adică, prin Cuvântul Său stabilit. Când Domnul pronunță, El vorbește prin Cuvântul Său viu, Cuvânt de care s-a legat.

Download PDF