EL VA ÎMPRĂȘTIA PE DUȘMANII VOȘTRI | World Challenge

EL VA ÎMPRĂȘTIA PE DUȘMANII VOȘTRI

David WilkersonJuly 29, 2017

Acesta este textul original din ebraică pentru Psalmul 119: „Când urmăritori uneltitori se apropiau de mine, care sunt departe de legea ta; atunci tu, oh Iehova, ai fost aproape cu toate poruncile tale pline de credincioșie” (Psalmul 119: 150-151, Traducerea Helen Spurrell).

Căpeteniile demonice și domniile îl înconjuraseră pe David, încercând să îl distrugă, pe el și pe întreg poporul Israel. Însă, acest om al lui Dumnezeu depune mărturie că pe măsură ce dușmanul se apropia, el avea încredere că Domnul se va apropia și mai mult.

Aici în mărturia lui David este o promisiune puternică pentru mine și pentru tine. Poți fi sigur că Satan uneltește pentru a distruge, hărțui și a trânti pe toți acei care iubesc pe Domnul. El va face tot ce îi stă în putință pentru a te arunca în groapa deznădejdii, confuziei, vinovăției și a condamnării.

Vin împotriva ta astfel de „urmăritori uneltitori” satanici chiar în aceste momente? Ispite copleșitoare? Poveri financiare? Probleme în familie sau căsnicie? Când urmăritorii tăi se apropie cu planul de a te distruge, prinde curaj, pentru că Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic este și mai aproape. El este alături de tine — și dacă El este lângă tine, El va acționa în numele tău.

„Dumnezeu Se scoală, vrăjmașii Lui se risipesc și potrivnici Lui fug dinaintea Feței Lui. Cum se risipește fumul, așa-i risipești Tu; cum se topește ceara la foc, așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați Numele Lui! Faceți drum Celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este Numele Lui: bucurați-vă înaintea Lui!” (Psalmul 68:1-4)

Vedeți ce a promis Dumnezeu că va face pentru noi, dacă ne punem încrederea în El! Când îi dăm toate îngrijorările noastre, Dumnezeu va alunga pe dușmanii noștri. 

Download PDF