Duhul Sfânt și situațiile dificile | World Challenge

Duhul Sfânt și situațiile dificile

David Wilkerson (1931-2011)September 20, 2019

Biserica de astăzi este plină de sfinți tăcuți care nu vor să facă valuri. Până la urmă, nimeni nu vrea probleme! Dar unii dintre discipoli intrau în multe dificultăți. Pavel și Sila au umblat în puterea Duhului și „și-au dat viața pentru numele Domnului nostru Isus Hristos” (Fapte 15:26). Într-o anumită împrejurare, Pavel a confruntat o ghicitoare și a scos duhul rău din ea, făcând ca întregul oraș să se revolte. Stăpânii robilor femeii eliberate i-au târât pe Pavel și pe Sila în piață pentru a-i judeca în fața magistraților orașului. Atunci i-au bătut și i-au aruncat în închisoare (vezi Faptele Apostolilor 16:16-24).

Cu siguranță trebuie să fi părut că Satana a câștigat această bătălie, dar toată puterea lui Dumnezeu era cu acești luptători, prin Duhul Sfânt. „Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia.” (16: 25-26). Un rezultat din toate acestea a fost temnicerul care a căzut în fața bărbaților și a strigat: „Domnilor, ce trebuie să fac pentru ca să fiu mântuit?” (16:30). După ce au ieșit din închisoare, Pavel și Sila s-au dus direct la casa Lidiei, unde și-au încurajat frații în Domnul (vezi 16:40).

Pavel și Sila, neînfricați, provocaseră puterile întunericului și un sistem religios mort, corupt. „Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă... a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. "Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu", zicea el, "este Hristosul.“ (17: 1-3). Sinagoga de la Tesalonic a avut probabil întâlniri liniștite timp de ani buni, nedisturbate. Ei au învățat cu sârguință din Scriptură și din exterior părau foarte sfinți. Însă Pavel a apărut pe scenă și în doar trei săptămâni de predicare a împărăției lui Isus, a adus schimbare în acea zonă.

Ți-ai dorit vreodată să fii mai fervent în mărturia ta? Satana ți-a insuflat frică de oameni? Biblia spune: „Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi!“ (Iacov 4:7). „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui!” (Efeseni 6:10). Fie ca Pavel și Sila să te inspire să ai îndrăzneală în mărturia ta pentru Isus.

Download PDF