Chemarea oamenilor credinței | World Challenge

Chemarea oamenilor credinței

Gary WilkersonJanuary 25, 2021

Profetul Isaia spune că oamenii evlavioși visează la lucruri mărețe, nu doar pentru ei înșiși, ci și pentru cei nevoiași. Vorbește despre oameni evlavioși care îi susțin pe cei pierduți și slujesc celor respinși.

„Oare acesta este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului?

Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug; împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, și nu întoarce spatele semenului tău.

Atunci lumina ta va răsări ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îți va merge înainte, și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, și El va zice: "Iată-Mă!" Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară...” (Isaia 58:5-9)

Ce viziune frumoasă a gloriei lui Dumnezeu care se manifestă prin poporul Său și ce corectare puternică pentru concepția noastră despre cum să Îl slujim! Dumnezeu cheamă un popor care să transmită credință, care să îl învingă pe Satana și care răspândește dragoste și speranță. Destinațiile pe care El le stabilește pentru noi pot fi dincolo de imaginația noastră, poate către cei care încă nu au primit Numele Său.

O credință vie aduce rezultate dătătoare de viață: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată în ce privință Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei: voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi.” (Ezechiel 36:37). Pe măsură ce credința noastră crește, cresc și rezultatele pe care Dumnezeu le face.

Când visul tău, ambiția ta, scopul tău este îndeplinit, va deveni o binecuvântare pentru mulți? Roagă-L pe Isus să te conducă în misiunea și scopul pe care El îl are, ca tu să slujești altora și să aduci onoare Numelui Său!

Download PDF