CALEA PE CARE TE DUCE MÂNDRIA | World Challenge

CALEA PE CARE TE DUCE MÂNDRIA

David Wilkerson (1931-2011)September 10, 2019

Mândria se află în topul listei lucrurilor pe care Dumnezeu le urăște. „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16).

Majoritatea creștinilor ar recunoaște că nu au ajuns în punctul dorit și că încă există aspecte din viața lor care au nevoie de îmbunătățiri, dar puțini s-ar considera mândri. Mândria este independența - smerenia este dependența. Mândria este o lipsă a dorinței de a aștepta ca Dumnezeu să acționeze la timpul Său și în felul Său. Mândria se grăbește să ia problemele în propriile mâini, atunci când se pare că Dumnezeu nu acționează destul de repede.

Un exemplu al acestui păcat teribil este neascultarea lui Saul la Gilgal. Când Samuel a uns pe Saul ca rege, „ S-au coborât apoi de pe înălţime în cetate, şi Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperişul casei.” (1 Samuel 9:25). Această discuție pe acoperiș a vizat un mare război care venea și Samuel i-a poruncit lui Saul să nu acționeze până când toți oamenii s-au întâlnit la Gilgal pentru a căuta Domnul pentru indicații specifice. Aceasta trebuia să fie lucrarea lui Dumnezeu și numai a Lui. (vezi 1 Samuel 10:8).

Samuel a reprezentat vocea lui Dumnezeu; un vas prin care Dumnezeu comunica planurile Lui. Dar Saul a devenit nerăbdător și a luat problema în propriile sale mâini. Dumnezeu l-a pus la încercare și a eșuat din cauza nerăbdării - mândrie nemărginită!

Smerenia este o dependență totală de Dumnezeu. Aveți încredere în Dumnezeu pentru a face ceea ce trebuie la momentul potrivit, în modul corect. Și Isus ne-a lăsat o promisiune glorioasă că El va fi cu noi în zilele întunecate care urmează. El a spus: „ Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.” (Apocalipsa 3:10).

Download PDF