Căutând frumusețea lui Isus | World Challenge

Căutând frumusețea lui Isus

David Wilkerson (1931-2011)September 23, 2020

Isus a venit pe pământ ca om, Dumnezeu întrupat, ca să poată simți durerea noastră, să fie ispitit și încercat asemenea nouă și să ni-L arate pe Tatăl. Scriptura spune că Isus este reflectarea chipului lui Dumnezeu (însemnând asemănarea exactă). El este una cu Dumnezeu Tatăl: „El este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3) Pe scurt, El este „la fel ca” Tatăl în toate privințele.

Până în prezent, Isus Hristos a fost și este chipul lui Dumnezeu pe pământ. Și datorită Lui avem o comuniune neîntreruptă cu Tatăl. Prin cruce, avem privilegiul de „a vedea fața Sa”, de a-L atinge. Putem chiar să trăim cum a trăit El mărturisind: „Nu fac nimic de la mine însumi, ci doar ce văd și aud de la Domnul”.

„Inima îmi zice din partea Ta: „Caută fața Mea!” Și fața Ta, Doamne, o caut!” (Psalmul 27:8) Dumnezeu i-a dat acest răspuns lui David, când acest om evlavios era înconjurat de o mulțime de oameni idolatri. Când Dumnezeu spune „Caută fața Mea”, cuvintele Sale au mai multe implicații astăzi decât în oricare alt timp din istorie.

Ca iubitori ai lui Hristos, cel plin de sânge de la Calvar, a-L căuta pe El trebuie să devină singura noastră dorință mistuitoare în viață. Singurul nostru scop este de a fi într-o comuniune continuă, neîntreruptă cu Hristos al slavei, de a căuta și a cerceta în Cuvântul Său frumusețea lui Isus până când Îl vom cunoaște și până când El va deveni desfătarea noastră deplină.

Facem toate acestea pentru un singur motiv: acela de a fi ca El! Să putem deveni reflectarea chipului Său, astfel încât cei care Îl caută pe Hristos cel adevărat să Îl vadă în noi. Orice evanghelizare, orice metodă de a câștiga suflete, orice misiune de lărgire a împărăției e în zadar dacă nu privim fața lui Isus și nu suntem schimbați în mod continuu în asemănarea Sa. Niciun suflet nu poate fi atins decât de astfel de creștini. Și Isus ne-a chemat ca să putem oglindi chipul Său unei lumi pierdute și confuze cu privire la cine este El.

În timp ce vedem că lucrurile din jurul nostru devin din ce în ce mai haotice, Duhul Sfânt ne șoptește: „Nu deznădăjdui! Știi că toate acestea se vor sfârși. Cerurile se vor deschide, iar Împăratul împăraților și Domnul domnilor va apărea.”

Orice genunchi se va pleca în acea zi când Îl vom vedea față în față!

Download PDF