ADEVĂRAȚII CREDINCIOȘI CARE REZISTĂ | World Challenge

ADEVĂRAȚII CREDINCIOȘI CARE REZISTĂ

David Wilkerson (1931-2011)September 12, 2019

Biserica Noului Testament s-a născut într-o strălucire a gloriei. Duhul Sfânt a coborât peste ei cu foc, iar primii creștini au vorbit în limbi și au prorocit. Teama de Dumnezeu a căzut asupra lor și asupra tuturor celor care i-au văzut, și mulțimile au fost convertite. Era o biserică triumfătoare, neînfricată de Satana, lipsită de reverență față de idoli, netemătoare de ciumă sau persecuție. Era o biserică spălată în sânge, care trăia și murea în victorie.

Cum va sfârși biserica în ceasul de pe urmă? Va fi o biserică lacomă, prosperă, căutătoare de sine? Va fi doar o mână de credincioși adevărați care rezistă, urmărind cum moartea și apostazia distrug totul ca și un cancer? Oare Biserica din ultimele zile va trăi în frică și cât mai puțini vor putea birui lumea?

Sigur că va exista o cădere; vor exista înșelători care vor învăța doctrine ale demonilor și chiar și unii dintre cei aleși vor fi aspru testați. Dar biserica lui Isus Hristos nu se va plânge.  Ea va fi biruitoare, având o bucurie de nedescris, plutind pe un râu de pace. Ea va fi eliberată de orice robie și fiecare membru al acestei adevărate biserici va trăi și va muri fără teamă. Credincioșii din ultimele zile vor fi la fel de puternici în Domnul ca primii creștini!

Biserica va experimenta o revărsare nemeritată de dragoste, milă și bunătate. Va veni într-un moment de mare suferință, cu temeri din toate părțile. „Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică”, zice Domnul, Răscumpărătorul tău…jur că nu Mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra. Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are milă de tine.” ( Isaia 54: 8-10).

Dumnezeu va avea un popor biruitor. Un Tată milostiv își va atrage copiii la El însuși și va răscumpăra mulțimi care i-au întors spatele. Ceea ce spune El bisericii, le spune și credincioșilor individual. Ești tu persoana aceea? Ai o tulburare mare care a venit asupra ta pe neașteptate? Promisiunea lui Dumnezeu este pentru toți cei care se află într-o astfel de furtună. El a hotărât să închidă veacurile cu o puternică exaltare a numelui Său. Ce arătare a puterii Sale va fi atunci!

Download PDF