ZAPROSZENIE BY PRZYCHODZIĆ ODWAŻNIE PRZED BOGA | World Challenge

ZAPROSZENIE BY PRZYCHODZIĆ ODWAŻNIE PRZED BOGA

David Wilkerson (1931-2011)March 19, 2019

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” Hbr 4:16). „w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego” (Ef. 3:12).

Kiedy Bóg mówi nam, byśmy przychodzili odważnie przed jego tron, to nie jest sugestia, to jego życzenie -  i tego mamy szukać. „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jakub 5:15). Słowo „usilna” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza „utrwalona pozycja.” To oznacza niewzruszone nastawienie umysłu. Tak samo „gorliwa” mówi o odwadze zbudowanej na solidnych podstawach, absolutny dowód, który wspiera twoją prośbę. Razem te dwa słowa -- usilna gorliwość -- oznacza przychodzenie przed Boży tron z pełnym przekonaniem, że masz dobrze przygotowaną sprawę - bez emocji, krzyku i nadętego entuzjazmu.

Taka modlitwa może pochodzić tylko od sługi, który studiuje Słowo Boże i jest w pełni przekonany, że Pan jest zobligowany, by to uczynić. Oczywiste jest to, że nikt z nas nie przychodzi przed Boże oblicze, nie mając Jego Słowa. Pan chce, byśmy przynosili jego obietnice, przypominali mu o nich, łączyli je z nim - i stali na ich gruncie.

Niektórzy chrześcijanie mówią, „Ja nie proszę Boga o wiele, modlę się tylko o jego wolę w moim życiu, o jego plan, by realizował się na ziemi. Szukam go tylko dla niego samego, a nie dla jego darów.” Nawet ja też tak czasami mówiłem, bo myślałem, że takie podejście jest święte, ale tak nie jest. Ten wszystko wiedzący, wszechmocny Bóg stworzenia dał nam osobiste zaproszenie, byśmy przychodzili odważnie do jego tronu i przedstawiali mu nasze prośby.

Czas cichego oddawania czci Panu jest naprawdę wspaniały. Ale są też chwile, kiedy okoliczności naszego życia stają się tak krytyczne, że potrzebujemy innego rodzaju modlitwy. W takich chwilach te drzwi są otwarte i mamy przyjść do Pana z ufnością, że On dotrzyma swojego Słowa.

Download PDF