SZCZĘŚCIE OD PANA | World Challenge

SZCZĘŚCIE OD PANA

Gary WilkersonMarch 21, 2016

Czy Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi? To jest poważne pytanie dla wieku chrześcijan. Od początku do końca Biblia daje nam bardzo wyraźną odpowiedź, by ta zmieniała sposób naszego życia.

Tak, Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi! Jego pragnienie naszego szczęścia jest solidnie ugruntowaną, opartą na Biblii prawdą udowodnioną w Piśmie Świętym. Każde nowe tłumaczenie Biblii mówi wiele na temat szczęścia.

Holman Christian Standard Bible (nowe tłumaczenie angielskie) mówi nam, „Szczęśliwi są ci ludzie, którzy potrafią radośnie wykrzykiwać; „Jahwe, oni chodzą w świetle Twojej obecności” (Psalm 89:15). „Ja przemienię ich narzekanie w radość, dam im pociechę i przyniosę szczęście zamiast smutku” (Jer 31:13).

Nowe tłumaczenie, czyli inna szanowana wersja mówi, „Popatrz! Jerozolimę uczynię miejscem szczęścia” (Iż 65:18).  Inne tłumaczenie mówi, „Ludzie wykupieni przez Pana powrócą. ..  Wieczne szczęście będzie na ich głowach jako korona” (Iż 35:10) Następny werset odnosi się właściwie do obecnej generacji: „Czy nie służyliście Panu waszemu Bogu z radosnym i szczęśliwym sercem, kiedy mieliście tak dużo” (5 Mojż. 28:47).

Czy potrzebujesz słowa o szczęściu z Nowego Testamentu? „Chociaż nie widzieliście Chrystusa, jednak Go kochacie. ..  Jesteście niezmiernie szczęśliwi z radością i uwielbieniem, które aż trudno wyrazić” (1 Pt 1:8, tłumaczenie GOD’S WORD).

Razem znajduję 2.700 odnośników w Biblii na temat szczęścia, radości, zadowolenia, rozkoszy, a nawet przyjemności. Każde z tych uczuć składa się na niesamowitą przygodę naszego życia w Chrystusie.

Czy możesz odzyskać szczęście, jeżeli ono ciebie omijało tak długo?

Jak szczęście jest możliwe, kiedy przeżywasz fizyczny ból, rozterki w duszy, kiedy twoja rodzina się rozpada? Podam ci kilka pomocnych słów:

  1. Uwierz, że On chce twojego szczęścia! Otrzymałeś biblijne dowody, że Bóg chce szczęścia dla ciebie.
  2. Uwierz, że szczęście, które On daje, jest solidną rzeczywistością, a nie pustym marzeniem.
  3. Odnów twój umysł na ten temat poprzez Jego Słowo. Nie pozwól, by nieprzyjaciel obrabował cię z Jego prawdy.
Download PDF