ON ROZPROSZY TWOICH WROGÓW | World Challenge

ON ROZPROSZY TWOICH WROGÓW

David WilkersonJuly 29, 2017

Jest taki tekst w oryginalnym języku Hebrajskim, który jest dla mnie błogosławieństwem i chcę się tym podzielić z wami. "Zbliżają się ku mnie niegodziwi oprawcy, ci, co daleko odeszli od pouczeń Twoich. Ale Ty jesteś blisko, o Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą" (Psalm 119:150,151, tłumaczenie Helen Spurrel).

Demoniczne zwierzchności i moce otoczyły Dawida, starając się doprowadzić jego i Izrael do ruiny. Ale ten mąż Boży zaświadczył, że kiedy nieprzyjaciel się przybliżył, on zaufał Panu i przybliżył się do Niego jeszcze bliżej.

Tutaj w świadectwie Dawida jest wspaniała obietnica dla ciebie i dla mnie. Możemy być pewni, że szatan chce zniszczyć, niepokoić i powalić wszystkich, którzy kochają Pana. On zrobi wszystko co w jego mocy, aby nas doprowadzić do dołu rozpaczy, zamieszania, winy i potępienia.

Czy masz jakichś szatańskich "wysłanych prześladowców", którzy teraz ciebie atakują? Ogarniająca pokusa? Ciężary finansowe? Problemy małżeńskie czy rodzinne?Kiedy twoi prześladowcy zbliżają się do ciebie z zamiarem zniszczenia ciebie, nabierz odwagi, ponieważ Pan Bóg Wszechmogący jest jeszcze bliżej. On jest koło ciebie - a jeżeli On jest blisko, to będzie działał w twojej sprawie.

"Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego i uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą.

Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, i weselą się radośnie! Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego! Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach - YAH imię jego - radujcie się przed nim" (Psalm 68:2-5).

Zobacz co Bóg obiecał zrobić dla nas, jeżeli Mu zaufamy!  Kiedy oddamy Mu nasze zmartwienia, Bóg zmusi naszych wrogów do ucieczki.

Download PDF