PRZEBUDZENIE W TWOIM DOMU | World Challenge

PRZEBUDZENIE W TWOIM DOMU

David Wilkerson (1931-2011)August 30, 2019

Poruszony jest fundament chrześcijańskiego domu, bezpośredni rezultat moralnego i duchowego zepsucia w naszym społeczeństwie. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy o chwalebnym cudzie w domu Korneliusza. Transformacji, która nastąpiła dlatego, że jeden człowiek zdecydowanie postanowił, że chce zbawienia swojej rodziny.

„ A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik. . .pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim,  nieustannie modlący się do Boga” (Dz. Ap. 10:1-2). Korneliusz był tak zdeterminowany, żeby cały jego dom doszedł do Bożej pełni, że pościł i modlił się bez ustanku.

Ludzie, którzy zawsze się modlą, otrzymują Bożą uwagę! Kiedy Korneliusz wołał do nieba, „zobaczył wyraźnie w widzeniu anioła Bożego, który przyszedł i powiedział mu: „Korneliuszu! (Dz. Ap. 10:3). Potem Pan go poinstruował, „Poślij po Szymona, którego nazywają Piotrem . . . on ci powie co masz czynić” (10:5-6).

W tym samym czasie, kiedy Korneliusz się modlił, inny modlący się człowiek, Szymon Piotr miał swoje spotkanie z Panem. Bóg dał mu wizję, żeby go przygotować na pójście do domu Korneliusza, aby tam przynieść zbawienie (zobacz Dz. Ap. 10:10-16). Bóg działa ze wszystkich stron, kiedy jego ludzie gorliwie się modlą. On ma niezliczone ilości usługujących aniołów; On ma wozy i zastępy niebiańskie; On ma moc i majestat w niebie i na ziemi; wypowiada słowo i tak się dzieje; i nic nie jest w stanie przeciwstawić się jego doskonałej woli.

Możesz oglądać zbawienie całego twojego domu, kiedy nastawisz swoje serce na posłuszeństwo Panu za każdą cenę. Jest to sprawa wielkiego zainteresowania dla naszego Ojca. Korneliusz spędzał czas w obecności Pana i Pan przekazał mu specyficzne wskazówki. W podobny sposób Bóg pokaże tobie co jest potrzebne z twojej strony, kiedy jesteś posłuszny i będziesz oglądał przebudzenie w twoim domu.

Download PDF