PODRÓŻ WIARY | World Challenge

PODRÓŻ WIARY

David WilkersonMarch 25, 2016

Teraz Bóg działa, by przygotować nowy świat  –  nowe niebo i nową ziemię  –  dla Jego ludu. To nowe stworzenie będzie obejmować Nowe Jeruzalem, włącznie z domem dla Oblubienicy Chrystusa. Izajasz widział ten nowy świat, który Bóg tworzy i ten widok musiał go zadziwić. Bóg mówi przez proroka, „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! (Iż 65:17-18).

Bóg tu przekazuje mocne słowa do Oblubienicy Chrystusa. Mówi w zasadzie, „W czasie twojego obecnego doświadczenia, wpisz tą prawdę w twój umysł: ten obecny świat nie jest twoim domem. Wszystko co widzisz, przeminie – ziemia, księżyc, słońce i gwiazdy. Ja tworzę nowy świat, gdzie nie ma ognia, powodzi, diabła, doświadczeń i ucisków.”

Czy rozumiesz to przesłanie? Twoje doświadczenia przeminą i twoje kłopoty się skończą. Dlatego skieruj swój wzrok na Chrystusa, a twoje uczucia na spędzanie wieczności z Nim w nowym świecie. Według Niego świat, w którym teraz się trudzimy, z jego bólami i smutkami, nie będzie już wspominany. To nie przyjdzie nam nawet na myśl!

Kochani, to mi mówi, że doświadczenia, które przeżywamy teraz, to nie doświadczenia – to szkolenie. Jesteśmy przygotowywani na nowy świat, gdzie nie będzie już bólu. Ten świat będzie zaludniony nowymi ciałami. Paweł nam mówi, że ciało, które jest składane w grobie, to nie jest ciało, które powstanie z grobu. Będziemy mieć całkiem nowe ciała, które ma w sobie DNA samego Chrystusa.

Abraham jest przykładem kogoś, kto jest skupiony na przyszłym świecie. Biblia mówi o nim, „Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie.. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg” (Hbr 11:9-10).

Download PDF