ODDAJ SWOJE KŁOPOTY PANU | World Challenge

ODDAJ SWOJE KŁOPOTY PANU

David Wilkerson (1931-2011)December 26, 2017

Wierzący chrześcijanie popełniają cały katalog grzechów, ale jeden z nich – niewiara – rodzi wszystkie inne. Nie chodzi o niewiarę agnostyków i ateistów, ale o zwątpienia tych, którzy nazywają się od Jego imienia! Tych, którzy są Jego dziećmi, którzy mówią, „Należę do Jezusa,” ale w swoich sercach mają zwątpienie. To głęboko smuci naszego Ojca.

Bóg traktuje grzech niewiary bardzo serio. Juda ostrzega kościół słowami: „A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli” (Judy 5).

Juda przypomina im o Bożym podejściu do niewiary. Bóg może już nie zniszczyć ludzi fizycznie, jak to czynił w Starym Testamencie, ale Jego sąd nad naszą niewiarą dzisiaj jest duchowy i tak samo poważny.

Niewiara jest obecnie tak samo destrukcyjna, jak była zawsze. Może nie przemienimy się w słup soli, ani nie zostaniemy pochłonięci przez ziemię, jak za czasów Starego Testamentu, ale jesteśmy wchłaniani przez kłopoty, stres i problemy rodzinne. Ogień nie zstępuje, by nas pochłonąć, ale zniszczeniu ulega nasze życie duchowe.

Ale nabierzcie odwagi! Istnieje definitywne lekarstwo na niewiarę, które znajduje się w Słowie Bożym. Kluczowy wiersz jest w 1 Piotra 5:7: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” To jest słowo od Boga osobiście dla ciebie na dzisiaj. Inne zachęcające miejsce, to „Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy” (Psalm 55:23).

Bóg zaprasza nas, „Nie noś już dalej swoich ciężarów. Złóż je na Mnie! Ja troszczę się o wszystko, co dzieje się z tobą i jestem na tyle wielki, że potrafię zatroszczyć się o ciebie.” Oddaj Mu swoje kłopoty i troski i bądź w pełni przekonany, że On się zatroszczy!

Download PDF