O TO ZNACZY TRWAĆ W CHRYSTUSIE | World Challenge

O TO ZNACZY TRWAĆ W CHRYSTUSIE

Gary WilkersonNovember 30, 2015

Boża łaska nie tylko nas zbawia, ale również ćwiczy.

„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” (Tyt 2:11). To dobra nowina! Paweł wychwala wspaniałą Bożą łaskę, która nas zbawia. Czy to koniec zdania? Nie, Paweł szybko dodaje, że ta sama łaska „[naucza] nas, byśmy wyrzekli się bezbożności” (2:12).

Paweł wyjaśnia tu, co to znaczy trwać w Chrystusie. To obejmuje nauczanie, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie” (2:12). Innymi słowy, Boża łaska daje nie tylko życie wieczne, ale też obfite życie teraz, dzisiaj. Jeżeli trwamy w Chrystusie, to prowadzi do błogosławionego, bogobojnego i spokojnego życia.

Ale Paweł tu nie kończy. On poucza odważnie Tytusa, „To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą” (2:15). Pamiętaj, że tematem Pawła w tym miejscu jest łaska. W rzeczywistości stwierdza, „Jeżeli jest głoszona łaska, ale to nie naucza cię wyrzekania się bezbożności, to coś tu nie pasuje.” Jeżeli chcemy służyć Jezusowi, nie możemy unikać korygowania, czy to pochodzi z Bożego słowa, czy też od szanowanych przyjaciół. Mamy też obietnicę o Bożym odcinaniu: „Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni” (Hbr 12:11).

To odcinanie jest mocne – zarówno przez ból, jak i wydawanie chwalebnego owocu. Czy brak ci pokoju? Może odsunąłeś się od Krzewu Winnego, twojego źródła życia, a czerpiesz z innych źródeł? Poproś Boga, by przyłożył Swój odcinający nóż do twojego serca. On może odcinać, oczyszczać i zabierać rzeczy, które tam nie należą, a kiedy skończy, wtedy to wspaniałe drzewo w twoim ogrodzie może wyglądać na sam pień. Ale co wyrośnie z tego pnia, to owoc, który przekracza twoje oczekiwania – i jest to coś, czego sam nie potrafisz wytworzyć. 

Dlaczego w tym nauczaniu Jezusa jest nóż? On to wyjaśnia, „To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna” (J 15:11). „Zupełna” oznacza kompletna, mocna. Takie dobre i piękne słowa o oddzieleniu podał Jezus Swoim uczniom – one są manną również dzisiaj dla nas. Boże odcinanie i oczyszczanie w końcu przynosi radość – a to wszystko pochodzi z ręki eksperta ogrodnika, który nas kocha.

Download PDF