NIEWYJAŚNIONE ZAGADKI | World Challenge

NIEWYJAŚNIONE ZAGADKI

David WilkersonDecember 2, 2015

W Ew. Marka 4:2 czytamy, „I [Jezus] nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach.” Wyobraź sobie, co działo się z większością tego tłumu, kiedy poszli do domu. Zbierali się wokół nich sąsiedzi i chcieli wiedzieć, co Jezus powiedział: „Jakie przesłanie On przekazał? Powiedzcie nam, czego się nauczyliście.” Ci, którzy Go słuchali, mogli by powtórzyć Jego podobieństwa, ale ich słowa były by martwe, bez życia i bez znaczenia lub mocy zmieniającej życie.

Wierzę, że to samo dzieje się w kościele Chrystusa dzisiaj. Słowa, które słychać z wielu kazalnic, to martwa litera, bez objawienia Ducha Świętego i mocy uwalniającej z grzechu. Potem, kiedy ci ludzie idą do domów, wielu z nich po prostu powtarza słowa, które słyszeli, ale bez życia z Ducha. To wielki kontrast w porównaniu z głodnymi uczniami i innymi, którzy pozostali na tej scenie naśladowcami Chrystusa. Ci ludzie reprezentują każdego, kto jest głodny Słowa Bożego, kto szuka Jezusa za wszelką cenę. Oni tworzą „Towarzystwo Królowej Saby”, sług, którzy chcą objawienia Chrystusa, zmieniającego życie.

Jak Jezus odpowiada na ich pragnienie? On mówi, „Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach” Mar 4:11).

Greckie słowo tajemnica oznacza sekret. Krótko mówiąc, Chrystus objawia Swoje sekrety tym, którzy pragną zmieniającej życie prawdy. Mówi, „Jeżeli chcecie odpowiedzi na wasze trudne pytania, szukajcie Mnie. Spędzajcie czas ze Mną. Ja wam objawię Moje Słowo i pokażę prawdę, której inni nie widzą.” 

Kim więc są ci „którzy są zewnątrz” Mar 4:11)” Jezus odnosi to do tłumów, które nie chcą oczekiwać na Niego. Nie rezygnują ze swoich wygód, by robić to, co jest potrzebne, by wyćwiczyć ucho do słyszenia Jego głosu. Oni mogą przychodzić regularnie do kościoła i szukać Pana, by zaspokoił ich ludzkie potrzeby, ale nie są zainteresowani poznawaniem Jego głosu poza Jego możliwościami zaspokajania ich potrzeb. Jego uwalniająca prawda pozostaje dla nich niezrozumiała, jakby seria niewyjaśnionych zagadek.

Download PDF