GŁÓD PRAWDY | World Challenge

GŁÓD PRAWDY

David WilkersonDecember 1, 2015

„Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” (Mt 12:42).

Wszyscy musimy dzisiaj odpowiedzieć na to kluczowe pytanie: Jeżeli Ten, większy niż Salomon jest wśród nas, czy może nas pozostawić w niepewności? Jeżeli Jego mądrość jest zawsze dostępna, czy szukamy jej tak gorliwie, jak ta królowa szukała mądrości Salomona?

Bóg dalej mówi dzisiaj do Swojego ludu. Mówi tak wyraźnie, jak mówił w Starym Testamencie, albo do apostołów, albo do pierwszego kościoła. Musimy jednak uświadomić sobie jedno: Bóg będzie mówił tylko do tych, którzy mają nastawione ucho na słuchanie. Spróbuję to zilustrować.

Marek 4:2 mówi nam, że Chrystus „nauczał [tłumy] w podobieństwach.” Potem Jezus powiedział podobieństwo o siewcy, człowieku, który siał ziarno na polu. Kiedy skończył tą historię, tłum był zakłopotany. Zastanawiali się, „Kim jest ten siewca i co przedstawia to ziarno? Wszystkie te historie o ptakach, diable, gruncie ciernistym, dobrej ziemi – o czym to wszystko mówi?”

Jezus im tego nie wyjaśniał. Pismo mówi natomiast, że „Powiedział do nich, kto ma uszy, niech słucha” (4:9). Tylko uczniowie i kilku innych, mała grupka chciała się dowiedzieć. Dlatego przyszli później do Jezusa i zapytali o znaczenie tego podobieństwa: „A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma, o te podobieństwa” (4:10). Wtedy Chrystus poświęcił czas, by odpowiedzieć na ich pytania (patrz 4:14-20). 

Czy widzisz co dzieje się w tej scenie? Jezus przekazał tłumom objawienie prawdy, słowo pochodzące bezpośrednio z ust Bożych, a ich to zdziwiło. Może myślisz, „Dlaczego Jezus nie wyjaśnił tego podobieństwa wyraźniej?” Później w tym rozdziale znajdujemy odpowiedź: „A bez podobieństwa nie mówił do nich” (4:34). Ja wierzę, że Jezus mówił, „Jeżeli chcecie rozumieć Moje Słowo, to musicie zwrócić się do Mnie o odpowiedź. Musicie przyjść tak, jak królowa Saby: z głodem prawdy, która uwalnia. Ja dam wam objawienie, którego potrzebujecie, ale musicie przyjść do Mnie z otwartym i uważnym uchem.”

Download PDF