DOŚWIADCZENIE TWOJEJ WIARY | World Challenge

DOŚWIADCZENIE TWOJEJ WIARY

David WilkersonMarch 22, 2016

Bóg nie ma przyjemności z doświadczania Swoich dzieci. Biblia mówi, że Chrystus współczuje ze wszystkimi twoimi doświadczeniami i jest dotknięty twoimi dolegliwościami. W Obj. 2:9 mówi do kościoła, „Znam twoje .. doświadczenia i ubóstwo.” W gruncie rzeczy mówi, Ja wiem, co przeżywasz. Może tego teraz nie rozumiesz, ale Ja o wszystkim wiem.”

Ważne jest, byśmy rozumieli tę prawdę, ponieważ Pan doświadcza i próbuje Jego lud. Pismo mówi, „Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro” (Ps 66:10). „Twoja wiara … wypróbowana w ogniu” (1 Pt 1:7). „Pan bada sprawiedliwego” (Ps 11:5).

Każdy, kto naśladuje Jezusa, będzie przeżywał uciski. Psalmista pisze, „Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego” (Ps 34:20). Paweł mówi, że „mamy wiele ucisków… wiele łez” (2 Kor 2:4) List do Hebajczyków, opisuje świętych, którzy są „pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani” (Hebr. 11:37, 10:32).

Faktem jest, że Biblia wiele mówi o cierpieniu, doświadczeniach i uciskach w życiu wierzących. Według Psalmisty, „Dusza moja syta jest cierpień, a życie moje bliskie jest krainy umarłych” (Ps 88:4) Podobnie Dawid pisze o przeżywaniu „ciężkich utrapień” (Ps 71:20).

Nie znam żądnego naśladowcy Jezusa, który nie przeżywał tych rzeczy, o których Pismo wspomina: doświadczeń, prześladowań, ucisków, kłopotów, utrapień. Mogę powiedzieć z Dawidem, „Przeżyłem ciężkie i wielkie trudności i doświadczenia.” Wiem, że wielu innych, czytających to przesłanie może powiedzieć, „To opisuje moje życie teraz. Przeżywam kilka ciężkich doświadczeń i ucisków.”

Z tego powodu każdy chrześcijanin musi poznać i przyjąć to, że Bóg ma cel dla wszystkich naszych cierpień. Żaden test nie przychodzi do naszego życia bez Jego zgody i jednym z Bożych celów takich doświadczeń jest wytworzenie w nas niezachwianej wiary. Piotr pisze, „Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 Pt 1:7). Piotr nazywa te przeżycia „próbą ognia” (4:12).

Download PDF