W DNIACH OSTATECZNYCH | World Challenge

W DNIACH OSTATECZNYCH

David WilkersonOctober 1, 2015

Teraz żyjemy w biblijnym okresie znanym jako „późny deszcz” i Boży plan został uruchomiony. Po całym świecie wysokie mury miasta szatana upadają.

Pomyślcie o tym co się stało z komunizmem. Literalne mury upadły w Niemczech, Rosji i w całej Europie wschodniej. Miliony ludzi, którzy kiedyś żyli pod tyranią szatana, staje się wolnymi i wielu słyszy ewangelię zwiastowaną po raz pierwszy. „Mocni ludzie” kiedyś zatwardzeni w grzechu, teraz wielbią Boga.

Mówię wam, żyjemy w szczególnym czasie. Nigdy dotąd nie widziałem czegoś takiego w moich ponad pięćdziesięciu latach służby kaznodziejskiej. Nasz zespół prowadził ewangelizację w Nigerii i 500 000 ludzi przyszło w pierwszy wieczór. Jest tam taki głód Boga, który wydaje się bezprecedensowy, kiedy widzimy rzeczy, które kiedyś wydawały się niemożliwe.

Jeden z tych cudów ma miejsce w Iranie. Kilka dekad temu moja książka Krzyż i sztylet została tam wydrukowana. Ocenia się, że zostało rozprowadzonych 25.000 egzemplarzy. Również film Jezus był pokazywany w tajemnicy dla setek grup. Teraz setki tysięcy Irańczyków przyjmują zbawienie poprzez takie poselstwa ewangelii.

Niedawno otrzymałem poruszający raport na temat programu Teen Challenge w kraju Środkowego Wschodu, którego nazwy nie mogę podawać. Ten Islamski kraj jest nękany przez alkoholizm i narkotyki. Władze tego kraju przyznają, że ten problem ich przerasta, ale poprzez wybawiającą moc Jezusa Chrystusa, program Teen Challenge wyprodukował setki absolwentów, którzy zostali zbawieni, wyratowani i uwolnieni.

Jeden z jego absolwentów jest tam teraz liderem denominacji Zielonoświątkowej. Mówił, że bos narodowej mafii narkotykowej uczestniczył w ceremonii zakończenia programu. Ten prominentny lider Islamski słyszał dziesiątki młodych mężczyzn, którzy wstawali i świadczyli o tym, jak Jezus uzdrowił ich z ich uzależnienia. (Ten bos prawdopodobnie nie wiedział, że ponad stu absolwentów poszło, aby zakładać kościoły w tym narodzie). Władze tego kraju teraz uznają Teen Challenge jako najbardziej skuteczny program w walce z narkotykami w tym kraju.

To się dzieje po całym świecie w niewiarygodny sposób. Mury szatana upadają!

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Bóg, że wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało” (Dz. Ap. 2:17).
 

Download PDF