SZATAŃSKA PUŁAPKA MIŁOŚCI | World Challenge

SZATAŃSKA PUŁAPKA MIŁOŚCI

David WilkersonJuly 15, 2015

Kiedy diabelski jeden kościół wreszcie odtrąbi swoje przesłanie po ziemi, zostaną zwiedzione miliony letnich chrześcijan. Oni myślą tak, „To zjednoczenie wszystkich kościołów musi być w porządku. Jego liderzy mówią tyle o Jezusie. Każdy, kto tak dużo mówi o Jezusie, musi mieć prawidłową wiarę chrześcijańską.”

Bardziej nie mogli się pomylić. Taką mantrą tej diabelskiej unii będzie, „Jezus, Jezus, Jezus.” Dzisiaj liderzy ewangeliczni już pytają, „Dlaczego wszystkie grupy nie mogą być jedno w Jezusie? Przecież Żydzi uznają Jezusa, jako proroka, Muzułmanie widzą Go, jako dobrego człowieka i wielkiego nauczyciela. Nawet Sikhowie i Hindusi respektują Jezusa.”

Tu się zatrzymam, by coś wyjaśnić: Ja jestem wdzięczny za jedność narodu, która powstała po tej wielkiej tragedii 11 września 2001. Cieszę się, że Amerykanie różnych wyznań byli w stanie stanąć razem, jako zjednoczony naród i modliłem się, by ta jedność przetrwała, kiedy nasz smutek już przeminie.

Ale jedność religii, którą będziemy oglądać, będzie zawierać coś innego. Widzę to, co Jezus przewidział w Swoim proroctwie, „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (Mt 7:22).

Prawie wszystkie religie odprawiają egzorcyzmy. Niektóre kościoły twierdzą, że mają wielkie sukcesy w wyganianiu demonów. Ale wiele z tych kościołów odprawia swoje egzorcyzmy w imieniu innego Jezusa. Jak Chrystus wskazuje, ci ludzie będą w dniu sądu twierdzić, „Panie, my to wszystko robiliśmy w Twoim imieniu. Byliśmy ludźmi Jezusa.” Ale Pan im odpowie, „Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (7:23).

Jezus im powie, „Ja was nie znam i wy też Mnie nie znacie. Ja byłem żywym Synem Bożym, ale wy mówiliście wszystkim, że byłem tylko człowiekiem. Chcieliście usunąć moc Mojej ewangelii. Mieliście niewłaściwego Jezusa. Teraz odejdźcie ode Mnie, gdyż nie macie udziału w Moim Królestwie.”

Download PDF