ODWAŻNI DLA BOGA | World Challenge

ODWAŻNI DLA BOGA

Jim CymbalaAugust 8, 2015

„Dawid rósł coraz bardziej w potęgę, Pan Zastępów bowiem był z nim” (1 Kron 11:9).

Potężni rycerze z 1 Kronik 11 pomogli Dawidowi zdobyć nową stolicę dla jego królestwa, jak mówi wiersz 4-9). Nowoczesny Izrael obchodził 3000 urodziny tego miasta, Jerozolimy, jako centrum życia Żydów.

To nie była łatwa zdobycz. Jebuzejczycy, którzy mieszkali w Jerozolimie po prostu powiedzieli Dawidowi, „Nie ma mowy. To miasto jest ufortyfikowane i nie wejdziesz tu.” Właściwie 2 Sam 5:6 opisuje tą zniewagę: „Nawet ślepi i kulawi przepędzą cię stąd.”

Tak jest z każdą próbą zrobienia czegoś znaczącego dla Boga. To nigdy nie jest proste. Kiedy Bóg pobudza nas, byśmy ustanawiali Jego królestwo w nowym miejscu, nieprzyjaciel na pewno nas będzie straszył. Diabeł zawsze próbuje nas przekonać, że posunęliśmy się już za daleko i niedługo będziemy upokorzeni.

Ale Dawid ze swoimi wojownikami szli dalej. Oni się nie cofnęli. Właściwie to Dawid złożył niezwykłą ofertę: „Kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem” (11:6). To znaczyło wejść jako pierwszy pod górę, naprzeciw uzbrojonym żołnierzom, stojącym na grubych murach, skąd leciał grad strzał i kamieni. Młody bratanek Dawida Joab spostrzegł w tym możliwość do dokonania czegoś ważnego. Wtargnął jako pierwszy do miasta i przez to został głównym generałem Dawida na następne lata.

Chyba nie tak wybieramy dzisiaj liderów w kościele? Sprawdzamy referencje, doświadczenie, wygląd, wykształcenie i pól tuzina innych ludzkich kryteriów. Dawid natomiast patrzył na brawurę i odwagę w prawdziwej walce.

Jeżeli jesteśmy na tyle odważni, by iść do duchowego ataku, to dla takich mężczyzn i kobiet modlitwy i wiary nie ma ograniczeń w tym, czego Bóg przez nas może dokonać.

 

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.

 

Download PDF