CAŁKOWICIE PRZEMIENIONA | World Challenge

CAŁKOWICIE PRZEMIENIONA

Nicky CruzAugust 15, 2015

Bóg obdarował moją mamę wieloma talentami i zdolnościami i chciał ją używać do czynienia wielkich rzeczy w Jego królestwie na ziemi – żeby zdobywać niezliczone dusze dla Chrystusa, żeby wychowała dobrą rodzinę i była nadzwyczajną żoną i matką.

Ale szatan przeszkodził jej w odkryciu Bożego celu dla niej. Zwiódł ją we wczesnym wieku, wprowadzając ją w świat okultyzmu i zasłaniając przed nią Bożą prawdę. Poprzez wprowadzenie mojej mamy w ciemny i zły świat, szatan nie pozwolił, żeby przyjęła błogosławieństwa, jakie Bóg miał dla niej. Związał ją i zmusił do poddania się. Żyła przez większość swojego życia w łańcuchach – uwięziona przez Złego, zupełnie nieświadoma dobroci i miłosierdzia Bożego.

Dzień, w którym moja matka wyrwała się spod przekleństwa szatana był dniem, kiedy wreszcie zaczęła dostrzegać to, co Bóg zaplanował dla jej życia. Stała się inną osobą. Jej oczy otworzyły się po raz pierwszy i mogła widzieć! Widziała nienawiść i przemoc, z jakimi żyła i stało się to dla niej odrażające. Odczuwała ból na samą myśl w jaki sposób traktowała swoją rodzinę, jak nie dała jej miłości i jaki grzech trzymał ją w niewoli.

Te piękne zielone oczy, które kiedyś patrzyły na mnie z gniewem i nienawiścią zostały nagle wypełnione miłością. Napięcie na jej twarzy ustąpiło i napełnił ją niesamowity pokój. Jezus wszedł do jej serca i zabrał wszelki strach, każdą odrobinę nienawiści, wszelką ciemność i rozpacz. On ją całkowicie przemienił. Wreszcie moja mama była w stanie przyjąć swój cel, swoje powołanie, swoją chwalebną przyszłość przed Panem.

Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat życia moja mama żyła w Bożym błogosławieństwie i łasce. Stała się osobą, jaką Bóg ją chciał mieć – wspaniałą żoną i matką. Wszyscy, którzy ja spotykali byli ubłogosławieni jej uprzejmością, a jej przyjaciele jej nie poznawali. Nie była już tą osobą, z którą ja się wychowywałem. Jej życie zostało całkowicie przemienione przez Jezusa.

 

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

 

Download PDF