„PANIE, GDZIE?” | World Challenge

„PANIE, GDZIE?”

Claude HoudeSeptember 26, 2015

Abraham zbudował ołtarz posłuszeństwa i zaufania, kiedy nie wiedział, gdzie ma iść. W życiu każdego z nas są momenty, kiedy pytamy z bólem serca, „Panie, gdzie?” Mamy podjąć decyzję, a nie mamy wyraźnego prowadzenia. To „gdzie” wierzącego może mieć związek z jego karierą zawodową, studiami, gdzie iść do szkoły, czy się przeprowadzić, gdzie chodzić do kościoła, gdzie pójść kiedy wydarzy się tragedia lub choroba. W tych wszystkich „gdzie” musimy zbudować ołtarz zaufania, gdzie złożymy wszystko w Jego ręce. Wiara, która buduje ołtarz, kiedy nie wiemy gdzie iść, nigdy nie dozna zawodu. Bóg będzie błogosławił, zaopatrzy i zachowa, kiedy wzrastamy w zaufaniu do Niego. Abraham zbudował również ołtarz wiary, kiedy nie znał Bożego „co, jak i dlaczego.”

Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie… Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można” (Hebr. 11:8-9, 12).

W tych kilku wersetach jest tak wiele treści i duchowej wagi. Test Abrahama polegał na czekaniu – on nie znał Bożego „kiedy”. Spełnienie tego zawsze wydawało się oddalać, a obietnica wydawała się coraz bardziej zanikać i wątpliwości stawały się wielkie, jak „Mount Everest”. Doszedł do miejsca, gdzie nie miał już absolutnie pojęcia, jak Bóg mógłby spełnić to, co obiecał. W tych wierszach listu do Hebrajczyków autor odnosi się do obietnicy danej Abrahamowi, że będzie miał syna. Abrahamowi i Sarze zawsze było to trudne do uwierzenia, a teraz patrzyli na ocean niemożliwości, gdzie nie widać brzegu. Była to sytuacja, w której jedynym źródłem była wiara, by „odbudować” ołtarz, aby to otrzymać.

Abraham toczył tą walkę z niewiarą przez całe swoje życie. Tak, jak ty i ja, on wiele razy był w centrum walki wiary przeciw wrogowi i był rozdzierany falami udręk, powodowanych pytaniami, które znają wszyscy wierzący: Boże, Kiedy? Jak? Dlaczego? Gdzie?

 

Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

 

Download PDF