IN HET GEZICHTSVELD VAN GESLOTEN DEUREN

David Wilkerson (1931-2011)

Ik schrijf jullie vandaag vandaag over God die gesloten deuren opent. Er is iemand die deze boodschap leest  en die meteen weet waar ik het over heb, omdat jij ook een of meer gesloten deuren voor je hebt. Daar is het,  recht voor je ogen, een deur die constant gesloten lijkt te zijn. Dat kan een serieus financieel probleem zijn, en je hebt gebeden dat de deur van een voorziening open zal gaan. Toch, alles wat je probeert lijkt te mislukken ; de deuren gaan simpelweg niet open.

Ik weet niet wat jouw gesloten deur zou kunnen zijn maar voor velen lijkt het dat zowel deuren,  als de deur naar de hemel gesloten zijn. De hemel lijkt als koper en het lijkt wel alsof je er niet doorheen komt. Ik heb het over een zaak, een situatie , een nood waar je veel voor hebt gebeden. Het kan een crisis zijn die niets minder nodig heeft dan een wonder en je heb op dit moment nog geen antwoord op je fervente gebeden en petities aan de Heer.

Christus refereert aan zichzelf als: “Hij die opent en niemand kan sluiten. “ (Openbaring 3:7, NKJV). Dit was in een brief, gestuurd aan de gelovigen in het oude Philadelphia, een gemeente die de Heer complimenteerde omdat zij het woord van Zijn lijdzaamheid hadden bewaard en zijn naam nooit verloochenden. Eenvoudig gezegd, in hun meest beproefde perioden stonden deze mensen getrouw op God’s  Woord. Ze beschuldigden de Heere niet van verwaarlozing van hen, of een doof oor voor hun geroep te hebben .

Hier is dat, wat de Heer hen beloofde en deze belofte is ook de onze : “Omdat jullie mijn gebod om te volharden hebben gehouden, zal ik jullie ook bewaren uit het uur der verzoeking dat zal komen over de hele aarde, om diegenen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

Dit uur van verzoeking is zelfs nu op ons.. Het bevat ongelooflijke geloofsbeproevingen die zo groot en zo vurig zijn dat velen in dodelijk ongeloof zullen vervallen. Inderdaad, een grote afvalligheid van het volhardende geloof is nu over de hele wereld.

Maar omdat jij nog steeds zijn beloften vertrouwt en bereid bent in geloof te sterven, zelfs als je de beloften niet vervuld ziet, zult je worden bewaard uit deze wereldwijde verleiding om in ongeloof te vervallen. God heeft je roep gehoord en hij kent de juiste tijd, het uur zelf, om alle deuren te openen. Geef dus nooit op. Twijfel nooit. Sta op zijn beloften. Hij zal je niet in de steek laten.