EEN LES VAN DE VIJGENBOOM

David Wilkerson (1931-2011)

In de laatste dagen van Zijn bediening bracht Jezus tijd door met Zijn discipelen en bereidde hen voor om de pilaren van Zijn toekomstige Kerk te worden. Ze waren nog steeds ‘traag tot geloof’, mannen van klein geloof, en Jezus had hen soms voor hun ongeloof berispt. Hij zag dat er een belemmering in hun hart was die moest worden verwijderd, omdat dat ze nooit in de openbaring zouden komen die nodig was om de Kerk te leiden.

Terwijl ze langs een onvruchtbare vijgenboom liepen, vervloekte Jezus die: "En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het." (Marcus 11:14). Later, toen de groep voor de tweede keer langs de vijgenboom kwam, wees Petrus erop: " En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord." (Markus 11:21). Jezus gaf Peter een geweldig antwoord. Eigenlijk, zonder een echt antwoord te geven, zei Hij eenvoudig: "Heb geloof in God" (Markus 11:22).

Deze uitgedroogde boom was een geïllustreerde preek van Christus. Wat betekent die? Het betekende Gods verwerping van het oude religieuze systeem van werken in Israël, dat er helemaal op gericht was om redding en Gods gunst te verdienen door menselijke inspanning en wilskracht.

Iets nieuws stond op het punt geboren te worden in Israël: een kerk waarin redding en het eeuwige leven alleen door geloof zouden komen; inderdaad, dagelijks met de Heere wandelen zou een kwestie van geloof zijn. Maar tot nu toe wist Gods volk niets van het leven door geloof. Hun religie had alles te maken met prestaties en het houden van uitgebreide regels. Nu zei Jezus: "Dat oude systeem is voorbij en er komen nieuwe dagen aan." De kerk van geloof werd geboren en Christus' discipelen werden opgeleid voor leiderschap.

In de passage over de vijgenboom verwijst Jezus naar een niet bij name genoemde berg: "Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt." (Markus 11:23).

Je berg kan een besmettelijke zonde, ziekte, angst of ontmoediging zijn. Jezus zegt tegen je: "Ongeloof is als een belemmerende berg in je hart, maar Ik wil het onmogelijke doen in je leven. Vertrouw eenvoudigweg op Mij."