GOD GAF ME EEN ONVERWACHTE BOODSCHAP

David Wilkerson (1931-2011)

Op een avond tijdens een gebeds-bijeenkomst zei God me iets over onze gemeente dat ik niet verwachtte te horen. De Heer fluisterde naar me: “Deze kerk heeft schok-behandeling nodig! Te veel zijn gegroeid tot tevreden te zijn en zelfgenoegzaam. Jullie voelen je veilig en beschermd tegen alle winden en golven van valse doctrines die over het land vegen, maar jullie zijn niet voorbereid voor wat er zal komen!”

Geliefden, het hebben van het getuigenis van de Heilige Geest dat functioneert  binnen in jullie is een zaak van leven en dood. Als jullie niet het getuigenis van de Heilige Geest hebben zullen jullie het niet gaan redden. Jullie zullen toegeven aan de komende geest van de antichrist. Jullie hebben de kracht van de Heilige Geest elke dag nodig op het werk, op school en in je gezin. Dit is wat Jezus ons probeerde te vertellen over de dwaze maagden die olie tekort kwamen voor hun lampen. Zij hadden een voorraad (olie) van de Heilige Geest (gekregen), maar op het laatste moment hadden ze niet zijn getuigenis. Eindig niet als een dwaze maagd. Als je olie opgeraakt is- vertrouwend op je kerk of je voorganger om je ziel te bewaren- bekeer je dan.

Verneder jezelf en onderzoek je hart; roep uit naar God om uit je ziel alle woede en bitterheid weg te doen. Belijdt je zonden en laat ze na. Weest opnieuw afhankelijk van God voor alle dingen. Krijg de vrede van God, zó,  dat je getuigenis van de Heilige Geest krijgt. Vraag de Vader voor een grotere inwoning van de Heilige Geest. Nodig de Heilige Geest uit om Getuige en Gids in alles te zijn.

We krijgen te maken met kosten als we de hele weg met Jezus willen gaan, maar we zullen ook grote beloningen ontvangen. Ten eerste en belangrijkste, zullen we de zegen hebben dat we Jezus hebben, staand met ons. Er zijn ook veel andere beloningen, waar Jezus op wees toen Hij zei: “Iedereen die verlaten heeft huizen of broers of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers omwille van Mijn Naam, zal het honderd-voudige ontvangen, en zal eeuwig leven beërven” (naar Mattheus 19:29, NKJV).

De kosten van Christus volgen waren duidelijk in de levens van de Godsmannen in de Bijbel en als wij zó als onze meester gaan zijn, dan moeten wij deze kosten ook omhelzen. Het verdragen ervan wordt tot een vreugde omdat Jezus belooft om bij ons te staan in elke situatie.

We kunnen alles of iedereen tegemoet zien als we weten dat de Heer bij ons staat. Tel de kosten en weet dat de kostbare aanwezigheid van Jezus Christus jouw beloning is.