Път от Египет | World Challenge

Път от Египет

David WilkersonJanuary 1, 1985

Исая 19 съдържа поразително пророчество, което засяга всяко изгубено Божие дете и всеки отпаднал от вярата в света. Тази глава съдържа двойно пророчество, насочено към буквалния Израел и към духовната Юдея — църквата днес. Преводът на Мофат обяснява това по най–силния начин.

То е наречено "Пророчеството за Египет". То стига толкова далеч, толкова е невероятно, че почти няма да го повярваме. Въпреки това, всичко, което Исая пророкува в тази глава, е потвърдено от Самия Христос в Новия Завет.

Пророчеството се съсредоточава върху път построен от Бог, който излиза от Египет, минава през Сирия и стига в Обещаната земя. Това е духовен път, по който множества изгубени деца ще се завърнат към Господ.

Египет е преобраз на света и робството му. Фараон и многото му магьосници и гадатели са преобраз на Сатана и демоничните му орди. Асирия е преобраз на наказание и Божията тояга на корекцията. Бог каза: "Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми, Тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание!" (Исая 10:5)

Моля да си спомните, че онова, което се случи между Израел, Египет и Асирия беше "образ и сянка на небесните неща" — каза Павел, "А всичко това им се случи за примери, и се записа за поука нам, върху които са стигнали последните времена." (1 Коринтяни 10:11)

1. Божият Дух ще дойде като облак върху световната сцена и ще разтърси всеки идол и ще стопи смелостта на непокорните.

"И духът на Египет ще изчезне вътре в него; и ще осуетя намеренията му…" (Исая 19:3)

Какво силно слово! Отстъпниците, които са се върнали в Египет (света), за да се отдадат на страстите си, ще се обезкуражат. Те ще бъдат напълно объркани. Непреклонният им дух, външната им фасада на непокорство ще се разтопят. Това голямо разклащане на всички идоли се случва дори и сега — разтопяването на надменни духове и горди осанки. Божият Дух ще направи нещата много ужасни за всички онези, които са се завлекли обратно в света. Бог ще отнеме радостта им от удоволствията, осуетявайки егоистичните им планове и ще разтопи гордостта им, така че те ще бъдат наведени на мисли да се върнат към Бащиния си дом.

2. Бог е открил плана Си за това, как духовен терор ще докара страх в царството на Сатана и ще накара грешниците да треперят.

"В оня ден Египет ще бъде като жени, и ще трепери и ще се бои от замахването на ръката на Господа на Силите, с която Той замаха върху него. И Юдовата земя ще стане ужас за Египет: всеки, който си припомнюва за нея, ще се ужасява поради решението на Господа на Силите, което взе против него." (Исая 19:16–17)

Нека спрем да споменаваме силата на Сатана! Нека не се хващаме на лъжата, че той и демоничните му орди могат да тормозят децата на Всевишния, когато си пожелаят!

Нека не вярваме, че света и дявола могат да държат неспасените ни близки в робство! Бог има славен план — план да изведе от ноктите на дявола онези, които са се отклонили. Докато Бог изпълнява плана Си, света ще предаде откраднатите си затворници. Неспасените ни близки ще бъдат върнати при Бог.

Това пророчество ни казва, че дявола е този, който ще трепери. Той и царството му ще треперят от страх при самото споменаване на това, че святия Божии народ взима властта чрез вяра. Безбожните ще се тресат и ще треперят в присъствието ни, като жена обхваната от страх, когато усвоим пророческите обещания на Исая и Христос.

Пророчеството заявява, че света и дявола ще се ужасят и ще треперят, поради Божия план приготвен за тях. "И Юдовата земя ще стане ужас за Египет: всеки, който си припомнюва за нея, ще се ужасява поради решението на Господа на Силите, което взе против него." (Исая 19:17)

Какъв е този план, който ще тероризира ада?

3. Божият Дух ще се излее отвъд стените на църквата и ще изпрати съживление от Святия Дух на света — право в територията на Сатана.

Всички стени и препятствия ще паднат. Дяволът или света вече няма да могат да кажат: "Това е наша територия. Това е нашето царство — махай се!"

Всеки бар, всеки публичен дом, всяка комарджийска бърлога е подложена на атака. Святият Дух е слязъл като облак върху всеки отстъпник, всеки скитник, всяко изгубено Божие дете. Дали става дума за наркомани, взимащи наркотици по покривите, прелюбодейци в тайни хотелски стаи, или паркирани в открити кина коли, къркачи на алкохол и вино в баровете и ресторантите, полудели от страст сексуални престъпници, седящи в киносалоните за мръсни филми, диви партита, оргии или писти за надбягвания — никой, нищо не е извън обсега на търсещия Дух на всемогъщия Бог.

"Близо бях при ония, които не Ме търсеха. Ето Ме! Ето Ме! Рекох на народ, който не призоваваше името Ми." (Исая 65:1)

Никой отстъпник или изгубено Божие дете не трябва да не ходи на църква, за да не падне под осъждението на Святия Дух. Има голямо осъждение, дори там където няма проповедник или свидетел. Пророчеството е много ясно — Бог ще нахлуе в света и ще се разстели над цялата територия на Сатана — тероризиращ демоничните сили и обвиняващ падналите и отстъпилите.

Чуйте това невероятно пророчество:

"В оня ден ще има пет града в Египетската земя, които ще говорят ханаански език и ще се кълнат в Господа на Силите" (Исая 19:18)

Помислете за това! Пет града, представляващи петте сетива. Точно в центъра на територията на дявола, където падналите задоволяват страстите си, Бог ще започне да се движи и да търси онези, които в сърцата си все още са верни, и които вътрешно говорят на езика на вярата.

Вижте това: "в Египетската земя, които ще говорят ханаански език и ще се кълнат в Господа на Силите" (Исая 19:18)

"В оня ден ще има олтар на Господа всред Египетската земя" (Исая 19:19)

Кой би повярвал това? Съживление в света! Преди дори да са се върнали в църквата, докато все още са в територията на дявола — олтар на Господ, говорещи на езика на вярата и верни на Бог.

Езекил пророкува, че Бог ще бъде светилище за народа Си докато са в изгнание и робство. Грехът ги заведе в робство, те бяха под Божия жезъл, въпреки това Той им обеща да ги пази, да ги събере и да сложи в тях ново сърце.

Това също е двойно пророчество. Бог е дори по–загрижен за духовния Израел и е обещал да върне всички изгнаници и роби в това последно време.

"Затова речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ги преместих далеч между народите, и понеже ги разпръснах по разни страни, и съм бил на тях за малко време светилище в страните гдето са отишли, затова речи: Така казва Господ Иеова: Ще ви събера от народите, ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати, и ще ви дам Израилевата земя…Аз ще им дам едно сърце, и ще вложа вътре във вас нов дух; и като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам крехко сърце, за да ходят в повеленията Ми, и да пазят наредбите Ми и да ги вършат. И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог." (Езекил 11:16–20)

Иронично развитие на нещата се случва в момента в църквата и в света. Днес можете да чуете много ходещи на църква християни, които говорят на езика на Египет — неверие, оплакване, материализъм и чувственост. Има много плътски християни, залитащи към света. Невероятно, но сега виждаме и отстъпилите, изгубените, връщащи се към олтара, говорещи и обичащи термини свързани със Спасителя и дълбоко в сърцата си все още верни на Господ, докато са още в света.

Не съдете невярващите или отпадналите си близки по външния вид. Много от тях плачат нощем преди да заспят. Не мога да преброя бройката затворници, които ми споделят, че плачат към Бог в килиите си. Може да видите някой, който изглежда твърд и недосегаем, а въпреки това вътре в себе си да призовава небето в отчаянието си.

Познавам отпаднали от Бог наркомани, които ще се надрусат с хероин, а след това щ се свият на кълбо като безпомощни бебета в тъмния ъгъл, молещи се на глас: "О, Господи, не ме оставяй! Пристрастен съм, толкова съм безпомощен, но все още се нуждая от Теб, все още Те уважавам и обичам. Моля те бъди търпелив, спаси ме, върни ме!"

Това може да не се вписва в теологията ти, но благословения ни Господ е издигнал олтар в територията на Сатана. Никой грешник, никой отстъпник не трябва да ходи далеч, за да се върне при Бог. Той може да коленичи до всеки бар. Може да се пресегне от купчината наркотици, от проституцията и безбожието и да открие Божия Дух и олтара — точно там!

Защо този олтар е в самия свят? Той е там за незабавното спасение на онези, които викат за помощ в света.

"И той ще бъде за знамение и свидетелство на Господа на Силите в Египетската земя; защото ще извикат към Господа поради притеснителите, и Той ще им изпрати спасител и поборник, който ще ги избави." (Исая 19:20)

"И Господ ще удари Египет, а като удари ще изцели; защото те ще се обърнат към Господа, и Той ще бъде молен от тях и ще ги изцели." (Исая 19:22)

Сега виждаме Господ, стелещ се над целия свят чрез Духа Си и прокламиращ: "Целият свят е готов да ми се покори. Олтарът е навсякъде, където боледуващото човечество Ме призове за помощ. Аз ще достигна всеки в света, чието сърце все още копнее за Бог."

4. Най–хубавото е, че Бог е построил път от Египет. Той преминава през Асирия, а след това влиза в Обещаната земя.

"Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо; сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да ще направя път в пустинята, и реки в безводната земя." (Исая 43:18–19)

"В оня ден ще има друм от Египет за Асирия; и асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните с асирийците ще служат Господу. В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия; трето благословение всред земята: Защото Господ на Силите ще ги благослови, като ще рече: благословен да бъде Египет, Мои люде, и Асирия, делото на ръцете Ми, и Израил, наследството Ми" (Исая 19:23–25)

Тук египтяните са отстъпниците, отклонилите се Божии деца, които са се върнали в света. Асирийците са Божието дете, което е смачкано и приковано от Господните наказания и корекции. Не че то е светско, но просто е твърде смазано от грижи, скръб и самота. Това го е накарало да се носи унесено по течението.

Ние трябва да кажем истината на тези, които се връщат при Господ. Пътят от Египет минава през Асирия. Трябва да преминеш през любящия жезъл на наказанието, защото онези, които Бог обича — наказва.

Никой не може да влезе в Обещаната земя на мир и почивка без дисциплина. Можеш да кажеш на грешниците и отстъпниците, че е лесно да пътуваш по този път на връщане към Божието присъствие, но няма да им кажеш истината, ако не им обясниш, че пътя не е лек.

Да, можеш да избягаш от света и от навиците му, от робството и страха му. Да, пътят към святост и щастие е отворен за всички. Да, Святият Дух призовава изгубените да дойдат. Но пътят първо преминава през жезъла на корекцията. От това не трябва да се страхуваме. Това е пречистващ процес, който да изкара света от теб, така че да можеш да се наслаждаваш на Обещаната земя на Божието присъствие. Ако отстъпите пред дисциплината Му, ще пробиете до никога досега неизпитани радости.

Обещанието е, че отстъпниците и съкрушените и отчаяните ще се завърнат и ще се покланят на Господ.

Кой е тройният съюз, който Бог е благословил? Това е:

Първо — да отидеш за освобождение до олтара, докато си още в Египет.

Второ — да се завърнеш при Господ за любящо дисциплиниране.

Трето — да изискаш Обещаната земя за Божиите деца.

Казах ви в началото на това послание, че Самия Господ Исус Христос потвърждава славното пророчество. Потвърждението е дадено в две притчи на нашия Господ в Лука 15. Тук имаме дори по–голямо доказателство, че нашия Господ е поел отговорност да върне при Себе Си отстъпниците и отклонилите се. Това потвърждава пророчеството на Исая, че света трябва да предаде на Господ онова, което Той е излязъл да освободи.

I. Добрият овчар няма да спре да търси докато не намери изгубената овца!

"Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери?" (Лука 15:4)

Колко дълго Господ ще преследва отклонилите се, изгубени възлюбени? Докато ги намери!

Ние се отказваме за нашите близки. Свикваме с това, че са изгубени. Това вече не ни безпокои. Изглежда замазваме положението с ужасната опасност, в която са.

Благодаря на Бог, че нашия Пастир никога не се отказва от тях. Той винаги преследва, никога не се уморява, никога не дреме, нито спи. Той е по дирите им, копнеещ за тях, казващ: "Изгубени, но все още Мои! Ще ги търся и ще ги намеря."

Бог не се е ограничил само с молитвите ни. Ние трябва да се молим за изгубени приятели и роднини, но като че ли си мислим, че Той спира да ги преследва ако не се молим. Когато не се молим за тях, ние попадаме под облак от вина. Чувстваме дълбоко осъждение.

Бог ни е дал тези чудесни обещания и пророчества не за да Го притискаме, а за да ни окуражи вярата в способностите Му, да ги намери и върне при Себе Си. Ние трябва да се молим с вяра, но само за това нашите неспасени познати да бъдат отзивчиви, когато Пастира дойде при тях.

Без значение дали се молим за тях или не, Добрия Пастир категорично заявява: "Аз ще ги преследвам, докато ги намеря…" това е ангажимент, който Той е поел само по благодат. Самите ние не сме спасени по заслуги, нито пък можем да достигнем близките си чрез заслугите само на нашите молитви. Той е обещал да преследва само чрез благодат.

Ако Господ чакаше ние да се молим, никой не би бил спасен. Бог не строи върху толкова крехки основи. Не е чрез дела — включително и молитва, а само чрез благодат.

Молете се за осъждение върху отстъпилите от вярата и загубените! Молете се за отворени сърца и разтопена гордост! Но никога не се молете: "Господи, преследвай ги, търси ги." Това би било неверие, след като Той вече е обещал да извърши делото Си на верен пастир.

II. Жената, която загуби сребърната монета, няма да се откаже докато не я намери!

"Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата, и не търси грижливо докле я намери?" (Лука 15:8)

В тази притча нашия Господ казва, че това, което е загубено е с голяма стойност. И отново — търсенето продължава, докато тя не намери монетата!

Вероятно изгубената овца би могла да се мотае докато намери кошарата, но какво може да направи изгубена монета за да бъде намерена? Монетата е безпомощна!

Аз вярвам, че благословения ни Господ търси дори и безпомощните. Тези без сила, напълно слаби и безпомощни. Толкова много хора са отслабени чрез греха, напълно загубени и е невъзможно да бъдат достигнати. На такива казвам — някой съсредоточено претърсва мястото, търсещ те. А Духът няма да спре, докато не те намерят и възстановят. "Понеже, когато ние бяхме още немощни…Христос умря за нечестивите." (Римляни 5:6)

Това също е окуражително слово за онези, които са се изгубили в къщата! Агнето беше изгубено в света. Монетата беше изгубена в къщата.

Смятам, че съм виждал най–безнадеждно изгубените хора именно в Божия дом. Те посещават църква, част са от събрание вярващи. Те са да кажем 10%. Все пак те имат много малко или никаква вяра. Нямат сила, не са полезни. Те не са в някаква далечна страна като блудния син. Близо са до олтара, близо до Господната трапеза, близо до всички останали. Но те са изгубени като овцата и блудния син споменати в Лука 15.

Те вече не говорят с Бог и Той вече не им говори. За тях Исая каза: "Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува." (Исая 59:2). Въпреки това Словото Му все още е валидно за изгубените овце Израилевия "дом". Той ще ги търси, докато ги намери.

III. Господ призовава народа Си да се радва с Него за завръщането на онези, които са били изгубени!

"И като я намери, вдига я на рамената си радостен." (Лука 15:5)

Това за намирането на изгубената овца, изгубената монета или избягалия син са повече от притчи. Това е разказ за радостното сърце на Бог — неговата безкрайна радост във възстановяването на изгубените.

Той не наби изгубената овца. Мисълта за възмездие над изгубената монета е твърде глупава. Дори завърналият се блуден син беше поканен в бащината си къща да се радва и да бъде весел. Няма вина, няма гняв, само радостна любов.

Бог ни открива сърцето Си. той е копнеещия Баща, който с любов очаква изгубения си син. Христос е Пастира, който нежно носи ранената овца отново в кошарата. Има голяма радост, дори при намирането на безпомощната монета.

Не само, че Господ се радва за завръщането на изгубените, но на нас ни е заповядано да се радваме с Него.

"Свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца." (Лука 15:6)

Има ли такава овца — твърде изгубена, твърде отклонила се, която нашия съвършен Пастир не може да намери и възстанови? Ако Той се е ангажирал да търси докато изгубеното се намери, има ли някакъв смисъл да питаме за резултата? Никакъв! "Той ще пасе стадото Си като овчар,, Ще събере агнетата с мишцата Си, ще го носи в пазухата Си, и ще води полека доящите." (Исая 40:11)

Така че ние трябва да започнем да се радваме още сега! Защото Този, който е обещал, ще изпълни думата си. Той ни е дал великите Си и скъпоценни обещания — да намери и върне нашите изгубени близки, така че да можем да погледнем отвъд всички неблагоприятни обстоятелства и чрез вяра да се зарадваме в изпълнението на Неговото Слово.

Повече не бъдете тъжни или унили за нашите изгубени или отклонили се близки. Небесният любящ Пастир дори и сега ги преследва. Той ще претърси земята ако трябва. Той знае къде са те, само чака да ги вдигне на раменете си в точното време. Той държи всеки от тях под око, но иска първо да бъдат научени някои уроци. В точното време, Пастира ще протегне ръка и ще ги спаси. А те ще бъдат готови, защото Той ни каза, че ЩЕ ги намери. Той чака, докато те "загубят сили" и спрат да се борят.

Аз виждам чрез вяра пътя на светостта — от Египет препълнен с блудни синове на път за вкъщи! Ако дори само една изгубена овца, която се връща у дома причинява голяма радост в небето с пламнали в хваление ангели, какво ли ще бъде, когато множества се върнат обратно в Сион?

Нищо чудно, че Сатана е толкова разгневен. Нищо чудно, че дявола и демоничните му орди треперят. Вражеските крепости се сриват. Хватката на врага е разчупена. Измамникът е изложен. Бог е издигнат сред езичниците. Духът работи при самите порти на ада. Светиите започват да взимат власт чрез вяра. Ще се пее нова песен — песента на изкупените от Господ, които са възстановени!

"Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми, и почетен, и аз те възлюбих, затова ще дам човеци за тебе, и племена за живота ти. Не бой се, защото Аз съм с тебе; от изток ще доведа потомството ти, и от запад ще те събера; ще река на севера: Възвърни, и на юга: Не задържай; доведи синовете Ми от далеч, и дъщерите Ми от земния край, — всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си…" (Исая 43:4–7)

От пророк Исая:

"Няма вече да се наричаш оставен, нито ще се нарича вече земята ти пуста…Защото Господ благоволи в тебе…И както младоженецът се радва на невестата, така и твоят Бог ще се зарадва на тебе." (Исая 62:4–5)

"Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом, да! Жена взета в младост, а после отхвърлена, казва твоят Бог. Оставих те за малко време; но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; но с вечна благост ще се смиля за тебе. Казва Господ Изкупителят ти." (Исая 54:6–8)

"И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светостта; нечестивият няма да мине през него, но ще бъде само за тях; пътниците — даже и глупавите, няма да се заблуждават по него, лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр; такъв не ще се намери там; но изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат, и ще дойдат с възклицание в Сион: Вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобиват радост и веселие; а скръб и въздишане ще побягнат." (Исая 35:8–10)

Download PDF