OCHRANNÝ ODĚV | World Challenge

OCHRANNÝ ODĚV

David WilkersonMarch 17, 2017

Když Mojžíš uslyšel hlas Boží, vycházející z hořícího keře, byl překvapený tím, o co jej Bůh požádal:  "Zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá." (Exodus 3:5) Bůh dnes každému křesťanovi říká stejnou věc, kterou řekl Mojžíšovi: "Je jenom jediná půda, po které se ke mně dostaneš, a to je svatá půda. Nemůžeš se spoléhat na svoji tělesnost, protože žádná tělesnost nemůže zůstávat v Mé přítomnosti." 

Proč se Bůh zaměřil v knize Exodus na boty? Co to má společného s odkládáním tělesnosti? Naše chodidla patří k citlivým částem těla a boty ochraňují naše tělo. Chrání nás před částicemi, kameny, hady, nečistotou a prachem, před rozpáleným chodníkem.

Ale vraťme se zpátky k Mojžíšovi: Bůh si použil každodenní obyčejnou věc, aby vyučoval duchovní pravdu, stejně jako později Ježíš použil mince, perly, velbloudy a hořčičná semínka. Bůh říkal: "Mojžíši, nosíš ochranný oděv, aby jsi chránil tělo před zraněním, ale jakýkoli ochranný prostředek ti nepomůže přežít. To, kam tě plánuji poslat, bude vyžadovat zázračné vysvobození." Kam Bůh Mojžíše posílal? Do Egypta - semeniště nepravosti - aby čelil zatvrzelému diktátorovi. Mojžíš musel odložit veškeré spoléhání se na tělo. Svoji pokoru, horlivost i skromnost. Všechny jeho schopnosti by byly k ničemu, dokud by je Bůh neposvětil. Mojžíš musel složit  naprostou důvěru v Boží jméno a moc. 

Vskutku Mojžíš čelil všemožným testům a zkouškám. Měl vést asi tři miliony lidí do pouště, kde nebyla příležitost nakoupit potraviny nebo opatřit si vodu. Musel by být naprosto závislý na Bohu ve všem!

Bůh by nám položil stejnou otázku, jakou položil Mojžíšovi. Jsme ochotni odložit svoje vlastní schopnosti a ambice a plně důvěřovat Jemu namísto svým vlastním darům a plánům?

Download PDF