Megvakította szemeiket, hogy ne lássanak

"A bálványszobrok készítői mind hiábavalók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien!"

"A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül."

"Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinórt, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és emberalakot készít, mind egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt, kenyeret süt. De istent is csinál belőle, és leborul előtte; bálványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jóllakik; közben melegszik és ezt mondja: De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét! A fa többi részéből istent készít: bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá: Ments meg engem, mert te vagy az istenem!"

"Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná: Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem, és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok és egy fatuskót imádok!

"Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!" (Ézs. 44:9-20).

Éppen most olvastuk Isten Igéjéből az egyik leghihetetlenebb fajta vakságot. Íme itt van Izrael egyik lecsúszott fia, aki kivág egy fát, egy részét a tűzre teszi, azon megfőzi az ennivalóját, a másik feléből pedig bálványt csinál és istennek nevezi! Hogyan lehet egy intelligens ember ilyen vak, tudatlan, kritikátlan?

Ez azért történt, mert Isten valamit tett ezzel az emberrel. Isten elhomályosította a szemét, így többé nem volt képes a dolgokat megérteni vagy kritikával illetni. Ez az ember a hamuban gyönyörködött, a szemei vakok voltak, és a szíve becsapta. Hazugságban élt; nem látta, hogy segítségre van szüksége és szabadításra, mert nem volt tudatában sajnálatos állapotának.

Ahogy nézzük ezt a tudatlan embert, kétségkívül látjuk a vakságát. Isten pedig azt mondta, hogy senki sincs olyan vak, mint az Ő saját szolgái:

"Ti süketek halljatok! Ti vakok, nézzetek fel és lássatok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott; csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztották őket, és nem mondta senki: add vissza! Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákóbot, és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért ontotta rá heves haragját és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg." (Ézs. 42:18-25).

Ézsaiás Isten házanépének mai állapotát mutatja be! Szinte egyáltalán nincs tisztánlátás! Hallgassuk a prófétát újra: "Az én követem - Az én követem akit én küldök - VAK!" Ezt mondja: "Sok dolgot láttok (Egyik előadásról a másikra rohantok. Végtelen számú könyvet elolvastok. Sokat hallotok az igazságról és kinyilatkoztatásról, de ez nem változtatja meg az életeteket.) De nem veszitek észre!"

Isten népét kifosztják és megrabolják a különféle tanítások vad szélviharai és hullámai. Démonok tanai tömegeket ejtenek csapdába a kétségbeesés börtönébe és barlangjaiba. A megtértek az új tanítások prédájává és a Sátán zsákmányává válnak.

Nagyon kevés szolgálattevő van, aki szent tisztánlátással ezt mondaná: "Elég! Ez nem helyes." Kevesen kiáltanak fel: "Add vissza őket!" Kevesen vannak, akik isteni bölcsességgel és megértéssel meg tudnák szabadítani a becsapottakat és csapdába csaltakat.

Honnan jött Isten szolgáira ez a vakság? A pásztorok szívében lévő bűn és a hívők életében lévő bűn az, ami Isten házában a tisztánlátás hiányát létrehozza. Ézsaiás ezt mondta: "Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására."

János az utolsó idők laodíceai gyülekezetéről prófétált, amely teljesen vak volt, anélkül, hogy tudatában lett volna. "Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen" (Jelenések 3:17).

A világ Isten házában szinte mindent megérint és megfertőz és csak kevesen veszik észre. Miért? Ézsaiás ezt mondta: "Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg." (Ézsaiás 42:25).

Megtanuljuk igazolni a bűneinket és alkalmazkodunk hozzájuk. A koreografált tánc manapság sok karizmatikus gyülekezetben annyira újszerűnek, annyira ártatlannak tűnik, de egyes helyeken most már szombat esti táncműsorrá változnak - amelyet a gyülekezet finanszíroz. Ez is egy újabb vakon botorkáló lépés a világ felé. Az élvezetek iránti vágyat Isten népében egyenesen a szentélyben erősítgetik. Az imádat egyik nagyszerű felajánlása lehet a spontán tánc Szellemben, de a koreografált tánc Isten házában testi manipulációtól bűzlik.

Szó szerint keresztény vezetők és hívők ezrei vásároltak olyan televíziókat, amelyek most már képesek playboy típusú műholdas csatornákról pornográf műsorokat fogni. Isten fiai egyre növekvő számban kiállnak a pulpitusra és a szent Isten igazságosságát hiredetik, azután pedig a Sátán gonosz bálványa elé ülnek és szívják magukba a lélekmocskoló pornót.

Ki képes meglátni, hogy Sátán ezeket a fegyvereket arra használja, hogy meglopja a hívők hitét, elvegye a békét, megtörje a szentséget, családokat szakítson szét, szolgálatokat semmisítsen meg? Hol vannak azok a pásztorok, akik felkiáltanak: "Add vissza az érintetlen családjainkat! Add vissza az otthonainkat bálványoktól, erőszaktól és szabados szerelemtől mentesen!

Számos keresztény házaspár ma már iszik, night klubokba jár, és imád bulizni. Találkozhatsz velük Isten házában is, ahol felemelt kezekkel dicsőítik Istent. Micsoda tapsolás! Milyen hangos hozsannázás! Milyen nagyszerűen dicsérik az Urat. Többé azonban nem tudják megkülönböztetni, hogy mi a jó és a rossz, érzéki vagy szellemi. Ézsaiás figyelmeztetett:

"Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!" (Ézsaiás 5:20)

Sajnos nagyon kevés a tiszán látó pásztor, aki visszahívhatná őket a világi kívánságokból. Tragikus, hogy számos komoly keresztény el fog bukni; el fognak pusztulni, mert tisztánlátás nélkül majdnem lehetetlen lesz túlélni azt a démoni inváziót, ami már most egyre erősebb. Az Ige azt mondja:

"Az igaz ember elvész, és senki nem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senki nem ügyel rá. A gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz" (Ézsaiás 57:1).

Miért téved meg annyi komoly keresztény az énközpontú tanításoktól, amelyek a testet táplálják? Azért, mert nincs többé megértés, nincs több tisztánlátás. A szentség egy erőtlen formája létezik, nagyon kevés az igazi szentség.

"Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban: A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népem pedig ezt szereti! De mit tesznek majd, ha itt a vég?!" (Jeremiás 5:30-31).

Az "Új Kor istenei" (God's of a New Age) egy kicsavart mozifilm, amely azt a szívszorító megtévesztést ábrázolja, ahogyan ifjaink ezrei adják át elméjüket és lelküket indián guruknak. Megdöbbent a tisztánlátás teljes hiánya nemzetünk ifjai között. Lehet, hogy ez az eredménye annak, hogy a gyülekezetekből is hiányzik a tisztánlátás? Ézsaiás azt mondta:

"Az őrök mind vakok, nem vesznek észre semmit, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodozva hevernek, szeretnek szunnyadozni. Nagy étvágyú ebek ezek, nem tudnak jóllakni, és ezek a pásztorok nem tudnak figyelni. Mind a maga útján jár, mindegyik a maga nyeresége után, kivétel nélkül." (Ézsaiás 56:10-11).

A megkülönböztetésnek ez a hiánya Isten népe között Jeremiás lelkét is kínozta. Izrael vaksága megterhelte őt, amikor így kiáltott:

"Ó, hogy gyötrődik egész bensőm, elszorul a szívem! Háborog a szívem, nem hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürtszót, a harci riadót! Romlás romlást ér, elpusztul az egész ország. Hirtelen pusztulnak el sátraim, egy pillanat alatt sátorponyváim. Meddig kell még hadijelvényt látnom és kürtszót hallanom? Bizony, bolond az én népem, nem ismernek engem! Fiaim esztelenek, nem értelmesek! Csak arra bölcsek, hogy rosszat tegyenek, de jót tenni nem tudnak!" (Jeremiás 4:19-22).

"Paráznaság, bor és must elveszi az észt. Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki kijelentést. A parázna lelkület tévelygésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett." (Hóseás 4:11-12).

Olvasd el újra: "A parázna lelkület tévelygésbe visz, paráználkodnak Istenük tisztelete helyett." Isten emberének, ha titkos bűn van az életében, egy engedékeny, élvhajhász ember a szellemben lévő megértését bemocskolja! Vak, minden szellemi bölcsessége és tudása romokban hever.

"Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban." (Efezus 4:17-19).

Megkeményedtek, kérges szívűvé váltak, átadták magukat az érzékiségnek - mindenféle tisztátalanságot mohón elkövettek!

Timóteus figyelmeztet, hogy "képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben". (1Timóteus 4:2). Ide tartoznak azok a hívők is, akiket hazug lelkek és démonok tanai megtévesztettek. A kétlelkű szolgálói Istennek nem rendelkeznek tisztánlátással - ehelyett hamis békességük van.

"Ezután összehívta Mózes az egész Izráelt, és ezt mondta nekik... ne legyen ezért közöttetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve ma elfordul az Úrtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon e népek isteneinek. Ne legyen közöttetek mérget és ürmöt termő gyökér! Ezért ha valaki hallja ennek az átoknak az igéit, az áldásban bizakodva ezt mondja: jó sorom lesz akkor is, ha megátalkodott szívvel élek! Pedig emiatt elpusztul az öntözött föld a kiszáradttal együtt." (5Mózes 29:1,17-18).

A gyülekezet mára már telve van a lázadást támogatókkal.

"akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek, az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket, az Urat. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzá ragaszkodjatok! Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni Istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgaság házából. El akart tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked Istened, az Úr, hogy azon járj, ezért takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!" (5Mózes 13:4-6).

Jeremiás osztozott Isten haragjában a lázadás szolgái ellen. Hananjá békét és bővölködést hirdetett, amikor Isten haragot és ítéletet. Jeremiás ezt mondta neki:

"Nem küldött téged az Úr, te mégis biztattad ezt a népet hazug módon! Azért ezt mondja az Úr: Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert beszéded lázítás volt az Úrral szemben." (Jeremiás 28:15-16).

Isten igaz prófétái Izrael vakságáért a pásztorokat okolták. Jeremiás így mennydörgött:

"Mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az Urat; ezért nem lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott." (Jeremiás 10:21)

"Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet; az én drága örökségemet sivatag pusztává tették!" (Jeremiás 12:10).

"Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr." (Jeremiás 23:1).

"Elveszett juhnyáj volt az én népem, pásztorai félrevezették őket, a hegyekben bujdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek az ő tanyájukról." (Jeremiás 50:6). Sátán a pásztorokat kergeti!

Ha csak egy pásztort meg tud téveszteni, meg tudja vakítani valamiféle erkölcstelenséggel, megrabolja a szellemi tisztánlátásban, akkor végül Istennek ez az embere lázadást fog szítani a szószékről!

Ezt biztosan tudom! Egykor én is egy voltam a lázadást szítók közül. Békességet hirdettem az elváltaknak, mert abban az időben az én házasságom bajban volt. Nem tudtam Isten embereinek rámutatni saját bűneikre, mert lázadás volt az én saját lelkemben.

Minden liberális, érzéki, szép szólamú prédikáció olyan pásztorok szívéből jön, akik megkötözöttek saját bűneik által. Teljes szívükből a megalkuvást hirdetik. Nem tudják őszintén megmutatni Isten népének, hogy mik a bűneik a saját szívükben mélyen eltemetett bűnök miatt.

Halljuk Isten Igéjét:

"Mert mind a próféta, mind a pap istentelenek, még házamban is megtaláltam az ő gonoszságukat, azt mondja az Úr." (Jeremiás 23:11).

"... mert a jeruzsálemi prófétáktól ment ki az istentelenség minden földre." (Jeremiás 23:15).

"A te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fedték fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat; hanem láttak tenéked hazug és megtévelyítő prófétálásokat." (Jeremiás siralmai 2:14).

A Szent Szellem most is felnevel egy szent maradékot és szolgát, akiket nagymértékű szellemi tisztánlátással ajándékoz meg. Ők fogják Isten maradékát megújult megértésre elvezetni!

Íme, itt van, milyen is lesz ez a szolgálat:

"De azok a lévita-papok, a Sádók fiai, a kik a szenthelyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, mikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr Isten. Ők járjanak be az én szenthelyembe, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nekem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban. És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velök." (Ezékiel 44:15-16,23).

"Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit." (Ézsaiás 58:1)

Isten igaz pásztorai meghallották a megtérésre hívó szót és válaszolnak. Örvendezve olvasom azt a sok levelet, amely az irodánkba érkezik szolgálattevőktől és keresztény munkásoktól, akik megvallják, hogy elbuktak és hideggé váltak tűz és kenet nélkül. Most pedig kétségbeesetten éhezik az igaz szentséget és megtisztulást. Az igazságosság feléfeldését szeretnék látni a gyülekezeteikben és lakóközösségükben.

Az igazi tisztánlátás arra vezeti az embert, hogy meglássa saját személyes bűnét a szívében és eltávolítsa onnan. Arra is elvezet minket, hogy meglássuk, milyen messzire sodródtunk a bűntelenségtől - és visszavezet a keskeny ösvényre.

"Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, a kik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, nem az Úr szájából valót."

"Szüntelen ezt mondják azoknak, a kik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Békességetek lesz néktek és mindenkinek, a ki az ő szívének keménysége szerint jár; ezt mondák: Nem jő ti reátok veszedelem! Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét? Ki figyelmezett az ő igéjére és hallotta azt? Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét."

"Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetöknek gonoszságától." (Jeremiás 23:16-22).