OMRZNUT BEZ RAZLOGA

David Wilkerson (1931-2011)

Isus je rekao da je on došao da traži i spasi izgubljene. On je bio onaj isti koji je imao snagu pokoriti svaki vjetar i val, međutim, došao je kao ponizan sluga. Evanđelja nam govore da je strpljivo slušao žalosne vapaje naroda. Mnogi su ga molili da ih izbavi od njihovih muka i on je ispunjavao njihove potrebe. Iscjeljivao je bolesne, otvarao oči slijepima i uši gluhima, odrješavao sputane jezike i činio da hromi hode. Isus je oslobađao zarobljene iz svakog oblika ropstva – čak je podizao i mrtve.

Nitko nikada nije više volio čovječanstvo od Isusa; žalostio se nad mnoštvom pred sobom kad ih je vidio da su poput izgubljenih ovaca u potrebi za pastirom. Istina je to da nitko u povijesti ne bi trebao biti poštovaniji i voljeniji od Isusa Krista. Vršio je djela samilosti za ljude koje je susretao; plakao je nad duhovnom sljepoćom svijeta i izlio je svoj život za sve njih. Ali usprkos dobrih stvari koje je činio, svijet ga je mrzio bez razloga.

Što je Isus učinio da bude tako prezren, u svoje vrijeme i danas? Jednostavno rečeno, svijet ga je mrzio jer je došao kao svjetlo da sve izbavi iz tame. Izjavio je: "Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život" (Iv 8,12). Rekao nam je i ovo: "Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela" (Iv 3,20).

Isus je obećao izbaviti ljude iz njihovih okova tame i jamčio je da će svugdje ljude oslobađati od svih sotonskih sila. Međutim, ono što mi kršćani vidimo kao sveti dar oslobođenja, svijet smatra oblikom ropstva. Takvi ljudi vole svoje grijehe i nemaju želje biti oslobođeni od njih.

Svjetlo svijeta došlo je da prebiva u nama. Kad prihvatite tu istinu i hodate po Duhu, bit ćete u stanju sjati njegovim svjetlom onima oko sebe.