VÄHESED VÕIDUD | World Challenge

VÄHESED VÕIDUD

David WilkersonJanuary 13, 2015

Käesoleva põlvkonna üks suurimaid tragöödiaid – ja Jumala suurimaid südamevalusid – on tõsiasi, et nii paljud kristlased pole tegelikult õnnelikud! Kristuse võidu puudumine kristlaste eludes on tegelikult lausa õõvastav! Nii paljud usklikud on üks hetk hästi kuumad ja korraga täiesti külmad. Üks nädal hõljuvad pilvedes, järgmisel aga sügavas orus. Nad ei tule toime oma hirmudega ja masendus sõidab neist üle kui teerulliga. Osade abieludega on sama lugu. Üks hetk on mehe ja naisega kõik korras, järgmine hetk on nad täiega õnnetud. On päevi, kus nad isegi ei suuda rääkida üksteisega ja arvavad: „No eeldavasti abielu ongi selline. Ei saa ju ometi loota, et koged pidevalt õnne ja armastuse tunnet!“

Paulus hoiatab kristlasi, „et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.“ (2 Timoteose 2:26). See salm kirjeldab täiuslikult paljusid kristlasi. Saatan liigub nende eludest sisse-välja just täpselt nii nagu ise soovib. Neil pole vähimatki väge ega meelevalda peatada teda oma südame uksel.

Osad teist, kes te seda teksti praegu loete, olete samuti püütud saatanlikku lõksu. Paulus ütleb, et see on saanud juhtuda vaid seetõttu, et olete vastandanud end (vt 2 Timoteose 2:25). „Enese vastandamine“ Jumalale tähendab enese ülesseadmist Saatana lõksudele. Te olete tõrkunud võtmast vastu Jumala päästet ja võitu; seisnud vastu Tema teedele ja järginud enda omi. Ja see on ka põhjus, miks olete sattunud lõksu! Kui palju on neid, kes ei tea midagi võidust Kristuses. Kuid kas see on tõesti see, mille pärast Kristus suri? Et lasta oma lastel elada Saatana tahte ja taktikepi all? „Anna oma elu Jeesusele, tahe aga las jääda Saatanale!“ Kas see on ühe kristlase tunnistus maailmale? Ei iial!

Sa võid ju süüdistada oma õnnetuses kehva tervist; seda et sind ei mõisteta, või et sul on hoolimatu abikaasa, ülemus või sõber. Sa võid tegelikult süüdistada keda ja mida iganes! Kuid fakt on see, et ühelgi kristlasel pole õigustust elada Saatana orjana. Kui Saatan tinistab su tunnete peal mängida ja su olukord läheb kehvemaks, mitte paremaks; kui su probleemid aina kasvavad; kui hirm suureneb ja rõõm kahaneb ning kurbus võtab üha enam maad, siis see tähendab, et oled hinges Saatana vang ja lased tal endaga manipuleerida!

Sa pead mõistma, millisesse lõksu oled langenud ja otsima sellest pääseteed. Kui oled käinud koos Jumalaga enam kui mõned kuud, peaksid kasvama igapäevaselt Ta armus ja tundmises. Su vaimulikud võidud peaksid olema magusad ja sa peaksid olema kindel, et Jumal on alati sinuga.

Download PDF