SÍLA MILOSRDENSTVÍ | World Challenge

SÍLA MILOSRDENSTVÍ

David WilkersonAugust 23, 2016

Boží milosrdenství má úžasnou vysvobozující moc. Jeho milosrdenství láme řetězy veškerých závislostí a přenáší zástupy z království satana do Království Krista.

Byla doba, kdy si satan myslel, že zvítězil nad miliony narkomanů po celém světě. Vskutku se rozšířilo po celém světě, že jakmile tě ďábel spoutá, jsi navždy beznadějně spoutaný.

V každé generaci však Bůh sesílá Svého Ducha svatého do hlavních i vedlejších proudů.

  • Jeho milosrdenství míří přímo do nitra satanova teritoria: do městských slumů, do kokainových doupat a na vršky střech, kde leží závislí v otupělosti.
  • Jeho milosrdenství září nejslabším, nejpoškozenějším drogami a beznadějným případům vyhoštěným ze společnosti.

NIKOLI NAVŽDY BEZNADĚJNÉ

První závislý na heroinu, jenž byl spasen a osvobozen díky službě Teen Challenge, se jmenuje Sonny Arguinzoni. Sonny nyní slouží jako biskup více než 600 církvím po celém světě, vytvořených z bývalých narkomanů. Nicky Cruz, bývalý slavný gangster a absolvent Teen Challenge, káže poselství o milosrdenství milionům po celém světě a celé zástupy jsou osvobozeny.

JIŽ NIKDY OPUŠTĚNI

Celý svět by měl povstat a děkovat Bohu za Jeho spásné osvobození, za uzdravení ztracených a opuštěných.

Společnost by měla Bohu děkovat alespoň za spásu opilých otců a za jejich opětovné sjednocení s manželkami a dětmi.

„Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný“ (Žalm 103:8).

Download PDF