BOŻE DROGI SĄ WYŻSZE | World Challenge

BOŻE DROGI SĄ WYŻSZE

Carter ConlonJanuary 3, 2015

„ A rankiem wyszedł Jonatan na pole o czasie umówionym z Dawidem, a pacholę z nim. I rzekł do swojego pacholęcia: Biegnij i znajdź strzały, które ja wypuszczę. Pacholę pobiegło, a on wypuścił strzałę tak, że je minęła. A gdy pacholę przyszło do miejsca, gdzie była strzała wypuszczona przez Jonatana, zawołał Jonatan za pacholęciem: Czy strzała nie jest dalej za tobą? I zawołał Jonatan na pacholę: Szybko, pośpiesz się, nie stój. I pacholę Jonatana podniosło strzałę i przyszło do swego pana” (1 Sam. 20:35-38).

Zastanów się przez chwilę nad drogą Dawida prowadzącą do trudnego punktu w jego życiu. Chyba był to taki normalny dzień, kiedy pilnował on owiec swojego ojca na polu. Nagle został wezwany do domu, żeby spotkać się z prorokiem Samuelem, który wziął dzban oleju i namaścił Dawida na następnego króla Izraela. Zanim objął tron, Dawid zaczął odnosić wspaniałe zwycięstwa w ukryciu, po czym przyszło niesamowite zwycięstwo publicznie w walce z olbrzymem o imieniu Goliat. Serce Dawida musiało mocno bić, kiedy szedł w namaszczeniu, które wytworzyło taką wiarę i odwagę w jego życiu.

Niedługo po tym Saul zabrał Dawida na swojego pomocnika i Dawid zaczął uwielbiać Pana poprzez pieśni, które odpędzały ciemności z życia Saula. Dawid nadal prowadził walki Pana i w tym czasie doświadczał nadnaturalnej mocy Bożej tak wyraźnie, że żaden wróg nie mógł mu się oprzeć. Jednak po jakimś czasie serce Saula zwróciło się przeciwko Dawidowi bez żadnej wyraźnej przyczyny, oprócz zazdrości – co prowadzi nas do naszego fragmentu w 1 Samuelowej. Syn Saula, Jonatan mówi do Dawida, „Porozmawiam z moim ojcem. Ukryj się w polu, a ja wrócę i wypuszczę strzałę. Jeżeli powiem chłopcu, który będzie ze mną, 'Strzałą jest przed tobą', to będzie oznaczało, że musisz uciekać, bo jest zaplanowane zło przeciwko tobie.”

Oto jak ja widzę tę sytuację: Bóg próbował przemówić do Dawida, ale Dawid tylko częściowo słuchał. Pan mu mówił, „Ja mam plan dla twojego życia, który spełni wszystkie pragnienia jakie Ja włożyłem w twoje serce. Nadchodzi zmiana systemu, który zawiódł pod przywództwem Saula, na coś, co przyniesie okres odnowy w Izraelu, a ty będziesz tym kierował. Ale zanim nadejdzie ten dzień, Ja ciebie poprowadzę przez ciemne miejsca. Musisz iść za Mną poprzez te góry i doliny – chociaż nawet nie będziesz w stanie zrozumieć ich w pełni.”

To jest według mnie to głębsze znaczenie, które kryje się za słowami: „strzałą jest przed tobą.” Jest to znak i przypomnienie od Boga, że Jego drogi są wyższe niż nasze i On prosi tylko, abyśmy szli za Nim!

 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.

Download PDF