“LE PIEGE D'AMOUR” DE SATAN | World Challenge

“LE PIEGE D'AMOUR” DE SATAN

David WilkersonJuly 15, 2015

Až ďáblova celosvětová církev vytroubí své poselství po celé zemi, mnozí vlažní křesťané budou podvedeni. Řeknou si: „Tahle všecírkevní jednota musí být dobrá. Její vedoucí tolik mluví o Ježíši. Kdokoli takhle mluví o Ježíši, musí mít legitimní křesťanskou víru.“

Nemohli by se více splést. Skutečná mantra satanovy ďábelské jednoty bude: „Ježíš, Ježíš, Ježíš“. Už dnes se vedoucí evangelických církví ptají: „Proč nemohou být všechny skupiny jednotné v Ježíšově jménu? Židé nakonec uznávají Ježíše jako proroka. Muslimové ho mají za dobrého člověka a skvělého učitele. I sikhové a hinduisté Ježíše respektují.“

Dovolte mi, abych se tady zastavil a něco vám objasnil. Jsem vděčný za jednotu národa, která vzešla z tragédie z 11. září 2001. Jsem vděčný, že Američané různých vyznání dokázali stát v jednotě jako národ a modlil jsem se, aby ta jednota vydržela dlouho poté, co náš smutek poleví.

Ale náboženská jednota, kterou uvidíme, bude o něčem úplně jiném. Co já předvídám, je obsaženo v Ježíšově proroctví: „Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘“ (Matouš 7, 22).

Téměř všechna náboženství provádí exorcismus. A některé církve tvrdí, že mají ve vymítání démonů velký úspěch. Ale mnohé z těchto církví vyhání démony, vyučují a konají dobré skutky ve jménu jiného Ježíše. Jak Kristus upozorňuje, tito lidé budou před soudem prohlašovat: „Pane, dělali jsme tohle všechno ve tvém jménu. Jsme Ježíšovi lidé.“ Ale Pán odpoví: „A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“ (Matouš 7, 23).

Ježíš jim řekne: „Neznám vás a vy určitě neznáte Mě. Byl jsem živý Boží Syn, ale vy jste každému tvrdili, že jsem jenom člověk. Snažili jste se Mé evangelium zbavit moci. Máte nepravého Ježíše. Teď ode Mě odejděte, protože nemáte místo v Mém Království.“
 

Download PDF