Innostaa Kasvamaan Pyhyydessä

David Wilkerson (1931-2011)

Ne, jotka viettävät aikaa Jeesuksen kanssa, eivät voi saada hänestä tarpeeksi! Heidän sydämensä huutaa jatkuvasti saadakseen tuntea paremmin heidän Herransa, päästä lähemmäksi Häntä, kasvaa Hänen teidensä ja tapojensa tuntemisessa.

Paavali toteaa, “sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut” (Room. 12:3). “Määrä” josta Paavali puhuu, tarkoittaa rajoitettua määrää; toisin sanoen, olemme kaikki saaneet tietyn määrän pelastavaa tietoa Kristuksesta.

Jotkut uskovat ovat täysin tyytyväisiä alkuperäiseen “mittaansa.” Se on juuri tarpeeksi välttää tuomio, tuntea saaneensa anteeksi ja ylläpitää hyvä maine. Tällaiset ihmiset ovat ”ylläpitotilassa”, ja he antavat Jeesukselle vain vähimmäismäärän: seurakunnan tilaisuuksissa käyminen, päivittäinen rukous, ehkä nopea vilkaisu Raamattuun. Lyhyesti sanottuna, he välttävät pääsemästä liian lähelle Jeesusta. He tietävät, että jos he lukevat paljon hänen Sanaansa ​​tai viettävät aikaa rukoillen, Pyhä Henki asettaa vaatimuksia heidän elämälleen.

Paavali halusi niin paljon kuin mahdollista jokaiselle uskovalle: “Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön … kunnes me kaikki … kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” (Ef. 4:11-13, 15).

Paavali sanoi pohjimmiltaan: ”Jumala on antanut nämä hengelliset lahjat, jotta sinut voidaan täyttää Kristuksen hengellä. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska harhaanjohtajat ja petturit tulevat ryöstämään teitä oikeasta uskostanne. Jos olet juurtunut Kristukseen ja kypsymässä häneen, mikään petollinen oppi ei koskaan voi horjuttaa sinua. Silti ainoa tapa kasvaa tällaiseen kypsyyteen on etsiä enemmän Jeesusta.

Monet uskovat haluavat kuulla mieluummin evankeliumia, joka puhuu vain armosta, rakkaudesta ja anteeksiannosta – joka on ihmeellinen asia - mutta Paavalin mukaan tämä ei ole sitä hengellistä ravintoa, jota kypsä elämä vaatii. Et voi kasvaa Kristuksessa täyteen miehuuteen, jos kieltäydyt kuulemasta evankeliumia, joka haastaa sinua etsimään Herraa ja vaeltamaan hänen pyhyydessään.

Mitä enemmän henkilö on Jeesuksen kanssa, sitä enemmän hänestä tulee hänen kaltaisensa - puhtaudessa, pyhyydessä ja rakkaudessa. Hänen puhdas vaellus Kristuksessa puolestaan ​​tuottaa hänessä suuren rohkeuden Jumalassa.

Tags