USKON KOETUS | World Challenge

USKON KOETUS

David WilkersonMarch 22, 2016

Jumala koettelee lapsiaan mielellään. Raamattu sanoo, että Kristus on myötätuntoinen meitä kohtaan kaikissa meidän koetuksissamme, koska meidän tunteemme koskettavat Häntä. Ilmestyskirjassa, 2:9 Hän sanoo seurakunnalleen: ”Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi ”. Hän sanoo siis: ”Minä tiedän mitä joudut käymään läpi. Et ehkä ymmärrä sitä, mutta minä tiedän siitä kaiken.”

On oleellista, että käsitämme tämän totuuden, koska Herra koettelee kansaansa. Raamattu sanoo: ”Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niin kuin hopea sulatetaan” (Ps.66: 10). ”Teidän uskonne … tulessa koetellaan”(1 Piet.1:7). ”Herra tutkii vanhurskaat”(Ps.11:5).

Tosiaankin, jokainen, joka seuraa Jeesusta, kohtaa kipuja. Psalmista kirjoittaa: ”Monta on vanhurskaalla kärsimystä”(Ps.34:19). Paavali kertoo, että hän oli ”suuressa sydämen ahdistuksessa… monin kyynelin”(2 Kor.2:4). Hebrealaiskirje kuvaa pyhiä, jotka ”ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä” ja ”kestäneet monet kärsimysten kilvoituks”(Hebr.11:37, 10:32).

Tosiasiassa Raamattu puhuu aika paljon kärsimyksestä, koetuksista, vaikeuksista uskovien elämässä. Psalmistan mukaan: ”Sillä minun sieluni on kärsimyksistä kylläinen, ja minun elämäni on lähellä tuonelaa”(Ps.88:3). Samoin Daavid kirjoittaa kestäneensä ”paljon ahdistusta ja onnettomuutta”(Ps.71:20).

En pysty nimeämään yhtään Jeesuksen seuraajaa, joka ei ole kärsinyt kaikkia näitä asioita. Raamattu mainitsee: koetuksia, ahdistuksia, huolia, vaikeuksia, masennusta. Tiedän, että voin sanoa Daavidin kanssa: ”Olen kärsinyt kipua ja suuria vaikeuksia ja koetuksia.” Ja tiedän, että monet tätä lukevat voivat sanoa: ”Tuo kertoo juuri minun elämääni. Minulla on nyt monia ahdistavia koetuksia ja vaikeuksia.”

Siitä syystä jokaisen uskovan on tiedettävä ja hyväksyttävä, että Jumalalla on tarkoituksensa kaikissa kärsimyksissämme. Elämäämme ei tule yhtään koetusta Hänen sallimattaan. Yksi Jumalan tarkoituksista on tuottaa meissä horjumatonta uskoa. Pietari kirjoittaa: ”Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä”(1 Piet.1:7). Pietari nimittää näitä kokemuksia ”helteeksi … joka on teille koetukseksi”(1 Piet.4:12). 

Download PDF