SEURAKUNNAN SYNTY | World Challenge

SEURAKUNNAN SYNTY

Jim CymbalaMarch 12, 2016

Kristillinen seurakunta syntyi Pyhän Hengen voimasta. Kun luemme Apostolien kirjan läpi ja Uuden Testamentin kirjeet, näemme kuvan alkuseurakunnasta sillä tavalla, kuin Jumala halusi sen olevan. ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa”(Ap.t.2:42).

Tällainen oli uskovien yhteisö, joka vapaasti rakasti Jumalan Sanaa ja oli antautunut apostolien opetukseen.. Ei kenenkään tarvinnut maanitella tai pakottaa heitä rakastamaan Sanaa. Sen sijaan heissä asuva Pyhä Henki innoitti heitä. Sama Henki, joka kirjoitti Raamatun, loi heidän sisimpäänsä ruokahalun kuulla opetusta. He rakastivat kaikki toinen toistaan Hengen heidän sydämiinsä antamalla rakkaudella. Heistä tuli myös rohkeita Kristuksen todistajia, jotka täytettiin yli heidän koulutuksensa menevällä viisaudella. Heidän sydämensä olivat täynnä Pyhää Henkeä ja he kokivat yllätyksiä, kun Jumala teki asioita, joita kukaan ei osannut odottaa.

Pyhä Henki ei ollut vain lähetetty maan päälle, vaan Hän toimi kansassaan ja heidän kauttaan, osoittaen voimaansa kirkastaa Kristusta. Alkuseurakunta koki Hänen toimintansa sydämissään ja elämässään. Heitä ympäröivä vihamielinen maailma ajoi heitä usein takaisin Jumalan luo saamaan tuoretta varustusta Pyhältä Hengeltä. He olivat tarpeeksi viisaita kurottautuakseen Hänen suuntaansa. Liikkuuko Pyhä Henki tällä lailla meidän elämässämme? Tai seurakunnassamme?

Joskus mietin, tunnistaisiko alkuseurakunta meidän elämässämme sitä, mitä me kutsumme kristillisyydeksi, jos he olisivat meidän keskellämme täällä? Meidän versiomme on valjumpi, melkein kokonaan älyllistä luonteeltaan ja tyhjää Pyhän Hengen voimasta, jota alkuseurakunta koki säännöllisesti. Kuinka paljon kärsimme puutetta, koska emme odota Pyhän Hengen tulevan keskuuteemme niin kuin on luvattu? Kaikki, mitä luemme Uuden Testamentin alkuseurakunnasta, keskittyi Pyhän Hengen voiman vaikutukseen uskovien sydämissä. Ikävää, sillä moni meistä ei ole koskaan kokenut mitään siitä.

Uskon, että on aika palata siihen uskoon, jonka näemme Uuden Testamentin seurakunnassa. He uskoivat Jumalan Sanan, he odottivat Hengen tekevän suuria tekoja ja Hän tuli niin kuin oli luvattu.

Hän tekee saman tänä päivänä meille.

 

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä. 

Download PDF