KUOLLUT SEURAKUNTA | World Challenge

KUOLLUT SEURAKUNTA

David WilkersonMarch 10, 2016

Sardeen seurakunta oli alkanut suurella apostolisella voimalla, Jumalan siunauksella ja suosiolla. Ilmestyskirjan 3. luvussa Kristus sanoo Sardeen seurakunnan johtajalle: ”Minä tiedän, että aloitit voimallisella maineella, mutta olet antanut saamasi elämän lakastua. Sano seurakunnallesi näin: Sinä olet kuollut. Onkohan sinulla enää kykyä edes kuulla näitä sanoja, puhumattakaan siitä, että ottaisit sen vastaan ja se saisi puhutella sinua.?”

Rakas lukija, jos Jeesus nimittää seurakuntaa kuolleeksi, se todella on kuollut!  Kristus sanoo kuitenkin, että siinä oli pyhä, valveilla oleva jäännös. Sille Hän vielä antaa toivoa: ”Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan” (Ilm.3:4).

Kun Jeesus puhuu tahrituista vaatteista, Hän kuvaa hengellistä kuolemaa. Mikä sai aikaan Sardeen uskovien saastumisen? Se tapahtui, koska jokin ”erityinen kiinnostuksen kohde” oli saanut tarttumapintaa heidän sydämissään. Alussa jokaisen elämän keskus oli Jumalan asiat: rakkauden teot, lähetystyönasenne, Hänen ruumiinsa uskollinen kokoontuminen. Yksinkertaisesti ilmaistuna, Kristuksen työ oli ollut heidän päähuolensa. Nyt sen sijaan kaikki välittivät vain omien etujensa hoitamisesta.

Sardes oli menestyvä kaupunki, tunnettu kullansulatoistaan ja hienojen vaatteiden valmistuksesta. Ilmeisesti Sardeen uskovat olivat ihastuneet ympäröivän kulttuurin loistoon ja heidän fokuksensa oli muuttunut. He alkoivat pian ajautua Herran asioista materialistisuuteen.

Koska kaikki ulospäin näytti hyvältä, kukaan ei huomannut mitään vikaa uskovien pyrkimyksissä. He ansaitsivat elantonsa, rakensivat liikeasioitaan ja pitivät huolta perheestään. Kuitenkin näistä asioista tuli niin kaiken kattavaa, että he alkoivat lyödä laimin Jumalan teot. Jeesus ilmaisi varoituksen uskolliselle jäännökselle: ”Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus”(Ilm.3:2-3).

Mitä Jeesus tarkoittaa tässä, kun Hän puhuu niistä, jotka ”ovat olleet kuolemaisillaan”? Hän sanoo: Varokaa! Se into, joka teillä oli Minun huonettani, Minun Sanaani kohtaan, ilonne yhteisessä jumalanpalveluksessa, rakkaudessa toinen toisianne kohtaan, on ollut kuolemaisillaan. Väsymys on laskeutumassa silmiinne, ja teistä on tullut penseitä. Herätkää nyt! Jos ette, saatatte todella kuolla hengellisesti.”

Download PDF