EVANKELIUMIA EI VOI PYSÄYTTÄÄ | World Challenge

EVANKELIUMIA EI VOI PYSÄYTTÄÄ

David WilkersonMarch 17, 2016

”Jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi”(1 Kor.11:31 -32). Niin, miten voimme tuomita itsemme, niin kuin Paavali käskee?

Tässä on kriteeri, jonka mukaan itse tuomitsen itseni: ”Olenko mitenkään estänyt Kristuksen evankeliumin leviämistä?” Tiedämme, että maailma ei voi estää evankeliumia, mutta on totta, että, jotka saarnaamme, voimme. Paavali tuomitsi itsensä tässä asiassa kirjoittaen: ”Mutta me … kestämme kaikki, ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille”(1 Kor.9:12).

Apostoli sanoo pähkinänkuoressa: ”Minun pitää olla tarkka siitä, miten esitän evankeliumin. Jos olen mieleltäni materialistinen tai hellin kateutta tai himoa, en voi edustaa Kristusta kunnolla. Se saattaisi aiheuttaa esteen esiin tuomalleni evankeliumille. Ei, elämäntapani täytyy olla osa evankeliumia, jota saarnaan.”

Kuvitellaan korinttolaisia Paavalin aikaan. He toivat hienoja ruokia juhlapöytään, kun taas köyhät heidän keskuudessaan olivat vallan ilman ruokaa. Paavali sanoi heille monisanaisesti: ”Te ette todellakaan välitä Kristuksen ruumiin tarpeista, jos silmänne ovat kiinnitetyt vain siihen, miten saisitte paremman omasta elämästänne. Ette yksinkertaisesti voi keskittyä Jumalan asioihin, jos ette välitä veljistänne, joilla ei ole tarpeeksi rahaa seuraavaan ateriaan.”

Mitkään teot, jotka suoritetaan tällä asenteella, eivät kestä Herran pyhää tulta. Lukuisat menestyksekkäät metodit ja valtavat aikaansaannokset eivät merkitse mitään sillä hetkellä, sillä Jumala tuomitsee sydämen motiivien mukaan. Kysykäämme itseltämme tänään: ”Teenkö minä tämän saadakseni tunnustusta? Ollakseni joku? Varmistaakseni oman tulevaisuuteni, vähääkään välittämättä veljieni tai sisarteni tarpeista?”

Älä ymmärrä väärin: Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta menee eteenpäin esteettä, valtavana ja pysäyksettä. Se tapahtuu vain, kun sitä saarnataan ja opetetaan sen täyteydessä. Se pitää tuoda esiin Jumalan koko tahdon yhteydessä. Niin kuin Paavali sanoo: ”Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa”(Ap.t.20:27, kursiivi kirjoittajan).

Download PDF