EVANKELIUMIA EI VOI ESTÄÄ | World Challenge

EVANKELIUMIA EI VOI ESTÄÄ

David WilkersonMarch 15, 2016

Apostolien tekojen kirja päättyy merkilliseen huomioon. Viimeiset kaksi jaetta löytävät Paavalin kahleissa, kotiarestissa ja roomalaisten sotilaiden vartioimana. Luepa kuitenkin, miten iloiseksi Paavalin tilannetta kuvaillaan: ”Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat; ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä”(Ap.t.28:30- 31).

Kreikankielisessä alkutekstissä sana ”estämättä” tarkoittaa juuri sitä. NASV (New American Standard Version) sanoo, että Paavali saarnasi ja opetti evankeliumia ”avoimesti, esteettömästi”. Ihmeellinen lause, ottaen huomioon, että Paavali oli vankina. Evankeliumilla ei ollut ”esteitä”, mikä tarkoittaa, ettei sitä lopetettu, eikä estetty. Kirjoittaja käyttää tätä todistetta päättämään Apostolien teot voimakkaalla julistuksella: ”Evankeliumia ei voi estää.”

Älä ymmärrä väärin. Paavalin sanomalle oli olemassa esteitä kaikkialla. Kun hän kutsui Rooman juutalaiset johtajat vierailemaan luonaan hänen vankeudessaan, he olivat vihaisia. He sanoivat: ”Emme edes tunne sinua. Kuka sinä olet meille?” Kun Paavali vihdoin pystyi saarnaamaan heille Kristusta, he alkoivat kiistellä keskenään. Samaan aikaan keisari Nero kidutti ja tappoi kristittyjä Rooman kaduilla.

Kun edessä oli näin korkeitten vuorten esteet, miten Jumala aikoi vaikuttaa jumalattomaan Rooman keisarikuntaan? Mikä Hänen metodinsa olisi seurakunnan rakentamiseen Roomaan? Mikä vaikuttaisi maailmaan kautta koko valtakunnan tuleviin aikakausiin? Voisiko se todella olla tämä vangittu, aiemmin juutalaisena terroristina tunnettu, jonka puhe oli kuulemma halveksittavaa? Oliko Paavali Jumalan paras työväline evankelioimaan Rooma ja kaikkia sen laajoja alueita?

Kaksi vuotta apostoli oli suljettuna johonkin mitättömään taloon sivukadulla. Hänellä ei ollut apulaisevankelistaa, ei Timoteusta eikä Barnabasta työskentelemässä rinnalla. Hänellä ei ollut mikrofonia, jolla saada sanomansa kuulumaan. Hänellä ei ollut apuna neuvonantajia tai poliittisia suhteita. Paavalilla ei ollut suunniteltua ohjelmaa tai agendaa. Jos hänellä olisi ollut, ei ollut mitään keinoa mainostaa sitä. Hän ei voinut mennä ovelta ovelle ja evankelioida tai pitää katukokouksia.

Hän julisti monin sanoin: ”Tässä olen Herra, käytä minua niin kuin parhaaksi näet.”

Ei, Paavali vain oli siellä. Kuitenkin hän oli täysin tyytyväinen siihen, mihin Jumala oli pannut hänet. Hän julisti monin sanoin: ”Tässä minä olen Herra, käytä minua niin kuin parhaaksi näet. En tunne sinun suunnitelmaasi, mutta tiedän, että olet pannut minut juuri tähän paikkaan. Sinun evankeliumisi menee eteenpäin esteettä.”

Download PDF