ELÄ MERKITYKSELLISTÄ ELÄMÄÄ | World Challenge

ELÄ MERKITYKSELLISTÄ ELÄMÄÄ

David Wilkerson (1931-2011)February 16, 2018

Jos ajattelet olevasi liian tavallinen Jumalan käyttöön, kuuntele tarkasti: Jumala ei aio tehdä viimeisten päivien työtään kuuluisien evankelistojen tai pastorien kautta. Eivät he yksinään suoriudu Pyhän Hengen suuresta liikehdinnästä. Jumala tarvitsee jokaisen kotiäidin, teinin, vanhemman ja kaikki, jotka mielellään tekevät hänen työtään.

Tämän lopun ajan armeija koostuu kristityistä, jotka on vieroitettu ”vain leivästä”. Jumala sanoi Moosekselle: ”Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee” (5. Moos.8:3).

Leipä edustaa kaikkia luonnollisia, elämään tarvittavia aineellisia asioita: ruokaa, suojaa, vaatteita, työtä ja palkkaa. Toisin sanoen maallisia asioita, joita tarvitsemme ja jotka eivät itsessään ole pahoja.

Monet kristityt elävät vain tämän elämän asioita varten. He ovat keskittyneet vain työhön, taloon, laskujen maksuun. Kaikki heidän rukouksensa koskevat vain heidän omia tarpeitaan. He elävät vain leivästä.

Jumala herättää kansan, jonka keskipisteenä on hänen tahtonsa tekeminen näinä keskiyön tunteina. He haluavat olla valmiina ja sydän valmistettuna, koska Jumala on päättänyt vapautta suuren, lopullisen vuodatuksensa!

Johannes Kastaja kävi ”hänen edellään … näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan" (Luuk.1:17).  Paavali puhui olemisesta ”kaikkiin hyviin tekoihin valmis”(2Tim.2:21).  Ja Samuel sanoi Israelille, että Jumala tekisi heille uutta: ”kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä"(1Sam.7:3). 

Kun Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä maailman ylle, häntä tuntemattomat ihmiset yrittävät epätoivoisesti löytää jonkun avukseen. Kun Jumala näkee sinun olevan valmiina, hän tuo tiellesi valtavia mahdollisuuksia ja tulet näkemään hänen kirkkautensa elävänä sinussa tänä viimeisenä hetkenä!

Download PDF