AABRAHAM JA HENGELLINEN NÄLÄNHÄTÄ | World Challenge

AABRAHAM JA HENGELLINEN NÄLÄNHÄTÄ

Claude HoudeNovember 28, 2015

Nälänhätä paheni, ja Aabraham alkoi ajautua pois alttariltaan. Katso nyt lujasti häneen, koska Aabraham on sinä ja minä jollakin uskovan elämän vaelluksen aikaan. Sanot: ”Olen kadottanut jotakin: haluni rukoukseen, rauhani, ylistykseni, iloni, intoni Hänen huonettaan kohtaan, ystävällisyyteni, anteliaisuuteni, kykyni liikkua sekä lähellä että kaukana olevien ihmisten tarpeiden mukaan.” Aabraham oli menettänyt alttarinsa, koska oli nälänhätä.

Mitä on nälänhätä? Se on sarja kovia kolauksia, yksi kipu toisensa jälkeen. Se on sitä, kun joudut kulkemaan läpi pettymysten sarjan. Me urhoollisesti yritämme jatkaa, kuin olisimme kunnossa. Aabraham oli kadottanut kohteensa, näkynsä. Kuuntele häntä, kuinka hän miettii ajatusta ”että MINÄ voin hyvin, että MINÄ pääsisin rauhaan, että MINUN elämäni säästyisi”(ks.1 Moos.12:10- 13). Hänet oli kutsuttu siunaukseksi toisille, mutta hän oli kadottanut juuri sen päämäärän.

Aabraham oli vajoamassa kuolemaan hengellisen nälänhädän kourissa. Hän kadotti, ei vain intoaan ja päämääräänsä, vaan myös suosionsa ja uskonsa. Mies, joka oli kutsuttu olemaan siunauksen lähde, alkoi niin murheellisesti hyljätä sen, mikä oli tehnyt hänestä suuren. Juuri se usko, joka oli tuonut hänelle Jumalan suosion ja hänen kauttaan muille kosketuksen ja siunauksen.

”Mutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faraota ja hänen hoviansa Saarain, Abramin vaimon, tähden. Silloin farao kutsui Abramin luoksensa ja sanoi: ’Mitä olet minulle tehnyt? Miksi et ilmoittanut minulle, että hän on sinun vaimosi?’ ”( 1 Moos.12:17 -18). Aabrahamilla ei ollut enää ilon ja kunnian lähdettä. Itse asiassa hänestä oli tullut henkilö, joka toi häpeää ja kipua. Hän oli kokonaan kadottanut uskonsa ja luottamuksensa Jumalaan.

Tule lähemmäs ja katso häntä. Häntä on kiusattu, peloissaan, ja hänen hengellinen perintönsä on vaarassa. Kun polvistumme hänen viereensä, tajuamme, miksi häntä pidetään uskon isänä. Hän ei ollut esimerkki, koska oli tahraton ja synnitön, tai koska hänen elämänsä oli jatkuvasti menestynyt tuloksissa, viisaudessa ja moitteettomassa täydellisyydessä. Raamattu ei käsittele häntä kevyesti tai tuomitse häntä millään tavoin. Kuitenkin hänellä on sanoma meille kaikille, koska hän tiesi, kuinka rakentaa uudelleen alttarinsa ja löytää Jumala. ”Ja hän vaelsi, kulkien levähdyspaikasta toiseen, Etelämaasta Beeteliin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerralla ollut, Beetelin ja Ain välillä, siihen paikkaan, johon hän ennen oli rakentanut alttarin; ja Abram huusi siinä avuksi Herran nimeä”(1 Moos.13:3-4).

 

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Canadassa on usein puhujana Expect Church Leadership-konferensseissa, joita World Challenge vetää kaikkialla maailmassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Canadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Download PDF