OTSUSTA ISSAND JA MA JÄRGNEN

Gary Wilkerson

„Ja Joonale tuli teist korda Issanda sõna.“ (Joona 3:1) Meile tuttavas loos Joona ja kala kohta juhatas Jumal Joonat minema kurjust täis Niineve linna, et kuulutada neile kohtumõistmist. Joona aga ei kuuletunud sellele ja hoopis põgenes Jumala hääle eest. Ometi aga näeme selles salmis, et Jumala arm ja halastus ulatusid temani ja ta sai teise võimaluse.

Milline õnnistus on teada, et Jumal on kannatlik, pikameelne, armuline, õrn ja lahke. Vahet pole, kui palju kordi me ka ei eksiks või kui mässumeelsed või sõnakuulmatud me ka minevikus polnud – Issanda sõna jõuab meieni ka teist, kolmandat või isegi neljandat korda. Me Isa ei heida inimesi lihtsalt kõrvale ja Joona on meile tohutuks õppetunniks Jumala väe lepingust me eludes.

Joonal oleks olnud oluliselt vähem jamasid kaelas, kui ta oleks kohe esimese raksuga kuuletunud Jumalale. Ta oli ilmselgelt andekas ja valitud, kuid ometi põgenes ta Jumala ligiolust, lõigates läbi igasuguse suhtluse Temaga. Siinkohal aga ei saa märkimata jätta, et isegi, et Joona põgenes, kuulis ta ometigi kogu selle aja Püha Vaimu häält helisemas oma kõrvus. Nii et, kui ta siis meelt parandas ja end alistas, hakkas Jumal temaga uuesti rääkima: „Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!” (Joona 3:2). 

Jumala suund võib tekitada meis vahel ebamugavust, kuid ometi julgustan ma sind olema ustav selles, milleks Ta on sind kutsunud. Sa saad kogema erinevaid aegu, kuid ole ustav igal ajal. Ütle Jumalale: „Mida iganes Sa ka oled valmistanud mu jaoks, siis isegi, kui ma ise seda ei valiks, tahan siiski täita su kutset. Sina otsustad ja mina järgnen.“ Joona kuuletumine Jumala kutsele tõi endaga kaasa imelised tulemused. Niineve koges erilist ja tohutut ärkamist. Nõnda samuti võid sinagi kogeda rõõmurikast ja võimast läbimurret oma elus, kui parandad meelt oma sõnakuulmatusest ja kuuletud Jumala häälele.