MIDA IGANES SA KA EI ARVAKS

Gary Wilkerson

Kui me võtame vastu Püha Vaimu võidmise, täidame me Jeesuse poolt välja käidud mõtet: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde.“ (Johannese 14:12) Kogu maailm vajab Tema tervendamist, puhastamist ja päästvat väge ning see kõik sünnib tänu Tema täiuslikule ohvrile: „Sest mina lähen Isa juurde.“

Ära iialgi kahtle üheski võimaluses, mille Jeesus su teele toob. Kogu asja võti peitub uskumises, et Ta on alati tegutsemas. Kui jüngrid palusid, et Jeesus annaks neile usku, vastas Ta midagi, mis ütleb meile kõik: „Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepiivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: „Siirdu siit sinna!”, siis ta siirduks, ja miski ei oleks teile võimatu.“ (Matteuse 17:20).

Vaatamata Kristuse imelisele annile, mille Ta on meile andnud, on osad meist ikkagi veendunud, et me pole väärt esindama evangeeliumi. Samas aga läheb see täiega vastuollu evangeeliumi põhiolemusega, sest me pole Tema pühad esindajad mitte omaenda võimekuse, vaid Jumala töö tõttu meis: „Ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.“ (Filiplastele 1:6).

Peetrus oli eeldavasti esimene kristlane, kes selle võimsa tõe selgeks sai. Apostlite tegude 10. peatükis peatus ta Joppes nahkur Siimona juures. Peetrus nägi palve ajal ühe nägemuse, mis avaldas oma mõju evangeeliumi kuulutusele kuni tänaseni välja. Ta ei saanud küll sellest nägemusest hästi aru, kuid ta kuuletus Jumala juhtimisele, tänu millele avanes maailma jaoks Jumala tervendamise ja päästva armu uks. (Loe Apostlite teod 10:9-48)

Mida iganes sa ka endast ei arvaks – tahan julgustada sind aktsepteerima Tema pühadust ja võtma vastu Tema võidmist, et viia täide kogu töö, milleks Ta on sind valmistanud. Ta avab su ees kõik vajalikud uksed ja sa näed, kuidas Ta saadab korda ootamatuid imesid.