JUMALA VAIM EI SAA KUNAGI OTSA

David Wilkerson (1931-2011)

Kui me elame usust, siis me ei karda Jumala koguduse tuleviku pärast. „Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.(Matteuse 16:18) See Jeesuse tõotus on tugevdanud erinevate põlvkondade usku ja on mõeldud hoidma alal ka meid, kes me elame tänases päevas.

Timoteos hoiatas: „Tulevastel aegadel mõned taganevad usust.“ (1. Timoteose 4:1) Taolistel ohtlikel aegadel nagu me täna elame, tõusevad esile juhid, „kellel on küll jumalakartuse nägu, aga kes on salanud selle väe.“  (2. Timoteose 3:5) Tänu taoliste võltsjuhtide mõjule muutuvad paljudki usklikud kas leigeks või külmaks. Ning samas on neidki, kes kaotavad oma usu täienisti, langedes ära Jeesusest.

Samas aga valab Jumal prohvet Joeli sõnul ka oma Vaimu välja: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.  Ja neil päevil valan ma oma Vaimuka sulaste ja teenijate peale.“ (Joel 3:1-2)

Psalmist kirjutab: „Sa läkitad välja oma vaimu…ja sina uuendad maa näo.“ (Psalmid 104:30). Jumala Vaim pole kunagi olnud ammendunud ega otsakorral. Jumal saab valada Teda välja just nii nagu soovib. Keset kõige rahutumaid aegu saab toimuma ka kõige suurem lõikus. Uskmatud pöörduvad appi hüüdes usklike poole: „On ilmselge, et Jumal on teiega. Öelge ka meile, kuidas kogeda seda rahu?“ Me Jumal teab iga uhke ja eksinud hinge nime ning aadressi, sirutudes nendeni oma armulikus armastuses.

Tahan julgustada sind kui usklikku, kuulutama välja Jumala tõotusi, et teised näeksid su tunnistust ja saaksid tõmmatud Tema ligi. Usu Jumala ustavasse Sõnasse: „Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.“ (Õpetussõnad 18:10).