JUMALA ANDESTAV ARMASTUS

David Wilkerson (1931-2011)

Paljud kristlased kuulutavad rõõmuga teistele Jeesuse armastusest ja Tema väest andestada patte, samas kui neil endil on raskusi selle sama andestuse vastu võtmisega. Nad teevad pattu ja tahavad kangesti ise tasuda oma läbikukkumiste eest. Nii ütlevad nad: „Issand, ma eirasin Püha Vaimu tunnetust ning läksin isepäiselt edasi ja tegin pattu.“

Me hingevaenlane pole niivõrd huvitatud sellest, kuidas muuta kristlasi mõrtsukateks, abielurikkujateks, sõltlasteks või varasteks. Ta on huvitatud vaid ühest asjast – sellest, kuidas pöörata usklikud uskmatuteks. Nii külvab ta su meeltesse küsimusi, mis toovad omakorda kaasa kahtlusi. Kas Jumal ikka tõesti vabastab? Kas kiusatuse hetkel leidub mingitki abi? On Jumala tõotused ikka tõesed? Kas patust on üldse mingit vabanemise lootust? Kas Jumal ikka tõesti vastab palvetele? Toob Ta meid lahinguist võidukalt välja? Kas rõõm ikka tõesti järgneb nutule?

Saatana ainus plaan Iiobiga oli panna teda needma Jumalat. Nõnda tahab ta panna sindki arvama, et Jumal pole ustav ega hooli su vajadustest ega tunnetest. Mis on muidugi kõike muud kui tõsi! Saatan kui süüdistaja tahab viia sind meeleheitele ja panna sind loobuma, kuid Jumal tahab, et võtaksid vastu Ta andestava armastuse. Ta vastab alati siirale palvele: „Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.“ (Filiplastele 2:13) Jumal ei tõmbu kunagi tagasi – ainult inimene teeb seda. Seetõttu ka – ära kunagi piira Jumala andestust sinu suhtes! See on Tema loomuses. Taavet ütles: „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.“ (Psalmid 86:5)

Iga uskliku siht peaks olema mitte teha enam pattu, aga kui ka jumalakartlik Jumala laps peakski seda tegema, leidub Jumala Sõnas sellelegi lahendus: „Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.“ (1. Johannese 2:1)

Kui koged süüd, ütle sellest lahti. „Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.“ (1. Johannese 1:9) Ava oma süda ja lase Jumalal täita see oma armastusega. Kui parandad meelt, andestab Ta sulle ikka ja jälle ja jälle.