USU TEEKOND | World Challenge

USU TEEKOND

David WilkersonMarch 25, 2016

Jumal on hetkel tegutsemas selle nimel, et valmistada oma rahvale ette uut maailma – uut taevast ja uut maad. See uus loodu saab hõlmama endas Uut Jeruusalemma ja sh ka kodu Kristuse Pruudile. Jesaja nägi seda uut maailma, mida Jumal oli loomas ja see vaatepilt oli ta jaoks hingemattev. Jumal ütleb läbi oma prohveti: „Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi, vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks.“ (Jesaja 65:17–18).

Jumal ütleb siin Kristuse Pruudile midagi väga võimast. Ta ütleb: „Keset oma hetke katsumusi, kinnita see tõde oma meeltesse – see praegune maailm ei ole su kodu. Kõik, mida siin näed, hävib ükspäev täiega. Nii see maa, kuu, päike kui ka tähed. Ma olen loomas uut maailma, kus pole ühtegi tulekahju, üleujutust, kurjust, katsumusi ega hädasid.“

Jõudis sulle see kohale? Su katsumus saab mingi hetk läbi ja su hädad kaovad. Seetõttu naeluta oma pilk Kristusele ja köida oma süda igaviku külge, mille saad veetma koos Temaga uues maailmas. Tuginedes Jumala sõnale, ei mäleta uue maailma esiletulekul enam keegi seda maailma, milles täna elame, rügame ja valu ning kurvastust tunneme. Me isegi ei mäleta seda enam! Mu armsad, see ütleb mulle, et katsumused, mida paljud teist hetkel kogevad, ei ole mitte proovilepanekuks, vaid ettevalmistuseks. Meid valmistatakse ette maailmaks, kus pole enam valu ja mis on täis uhiuusi ihusid. Paulus ütleb meile, et see ihu, mis maetakse hauda, ei ole sama ihu, mis kord hauast üles tõuseb. Meil saab olema uhiuus ihu, millel on Kristusega ühtne DNA.

Aabraham on üks näide kellestki, kes oli keskendunud uue maailma tulekule. Piibel ütleb ta kohta: „Usus ta asus elama tõotatud maale otsekui võõrsile…Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal.“ (Heebrealastele 11:9-10).

Download PDF