USU PROOVILEPANEK | World Challenge

USU PROOVILEPANEK

David WilkersonMarch 22, 2016

Jumal ei tunne vähimatki rõõmu oma laste proovilepanekust. Piibel ütleb, et Kristus tunneb kaasa kõigile meie katsumustele, saades puudutatud meie haiget saamistest. Ta ütleb Ilmutuse 2:9 kogudusele: „Ma tean su viletsust ja vaesust…“Ehk teisisõnu ütleb Ta: „Ma tean, millest oled läbi minemas. Sa ise ei pruugi seda mõista, kuid ma tean sellest kõike.“

Meil on oluline mõista seda tõde, kuna Issand paneb ka oma lapsi proovile ja katsub neid läbi. Piiblis on öeldud: „Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud, sa oled meid sulatanud, nagu hõbedat sulatatakse.“ (Psalmid 66:10). „…teie usk…mida siiski tules läbi proovitakse.“ (1 Peetruse 1:7). „Issand katsub läbi õige.“ (Psalmid 11:5). Pole kahtlustki, et igaüks, kes järgib Jeesust, saab kogema ka kannatusi. Psalmist kirjutab: „Õiget tabab palju õnnetusi…“ (Psalmid 34:20). Pauluski räägib „suurest ahistusest ja südamekitsikusest paljude pisaratega“ (2 Korintlastele 2:4). Heebrea kiri kirjeldab aga Jumala pühasid, kes kogesid puudust, tagakiusu, piinamisi, viletsust ja kurja (vt Heebrealastele 11:37 ja 10:32)

Fakt on see, et Piibel räägib üsnagi palju kannatustest, katsumustest ja hädadest usklike eludes. Psalmist ütleb: „Sest mu hing on täis õnnetust ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale.“ (Psalmid 88:4) Ka räägib Taavet „paljudest kitsikustest ja õnnetustest“ (Psalmid 71:20). Ma ei tea mitte ainsatki usklikku, kes poleks kogenud kõike seda, millest Piibel räägib: raskeid hetki, katsumusi, hädasid, kannatusi ja ahastust. Võin ise öelda ühes Taavetiga, et olen kogenud palju kitsikust ja õnnetusi. Ja ma tean, et paljud selle sõnumi lugejad võivad öelda: „See kõik võtab vägagi hästi mu praeguse elu kokku. Kogen mitmeid erinevaid katsumusi ja kannatusi.“

Kõike seda arvesse võttes peab iga kristlane teadma ja uskuma, et Jumalal on me kannatustega oma plaan. Mitte ükski proovilepanek ei tule me ellu ilma Tema teadmata. Üks Jumala eesmärke nende taga on tuua meis esile vankumatu usk. Peetrus kirjutab: „Et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks  teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.“ (1 Peetruse 1:7). Peetrus nimetab kõiki neid kogemusi tulekuumuseks. (1 Peetruse 4:12)

Download PDF