TA TAANDAB KÕIK ME VAENLASED | World Challenge

TA TAANDAB KÕIK ME VAENLASED

David WilkersonJuly 29, 2017

Psalmi 119 originaaltõlge heebrea keelest kõlab järgnevalt: „Kui salakavalad jälitajad mulle lähenesid, olles kaugel Su seadustest, olid Sina, Jehoova, mulle ligi kõigi oma ustavate käskudega.“ (Psalmid 119:150-151, Helen Spurrell’i tõlge). Deemonlikud väed ja võimud olid piiranud Taaveti ümber, püüdes hävitada nii teda kui kogu Iisraeli. Ometi tunnistas see jumalamees, et kui vaenlane tuli ligi, usaldas ta, et Jumal tuleb veelgi lähemale.

Selles Taaveti tunnistuses peitub imeline tõotus nii sulle kui mulle. Pole kahtlustki, et Saatana eesmärk on hävitada, kiusata ja kiskuda maha kõiki, kes armastavad Jumalat. Ta teeb kõik endast oleneva, et tõugata meid meeleheite-, segaduse-, süü- ja hukkamõistu auku.

Koged sa ehk praegugi, kuidas mõned saatanlikult „määratud jälitajad“ su vastu tõusevad? Mõni kõikehõlmav kiusatus? Finantskoormad? Abielu või pere probleemid? Kui need ründajad su ligi tulevad, et sind hävitada, ole julge, sest kõikväeline Jumal on sulle veelgi lähemal. Ta on sinu poolt ja kui Ta on sinu poolt, siis Ta ka tegutseb sinu heaks.

„Jumal tõuseb! Ta vaenlased hajuvad ja ta vihkajad põgenevad tema palge eest. Nagu suits haihtub, nõnda sa nad hajutad; nagu vaha tule paistel sulab, nõnda hukkuvad õelad Jumala palge ees. Kuid õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast.“ (Psalmid 68:2-4). Vaata, mida Jumal on tõotanud meile teha, kui vaid usaldame Teda! Valades välja kõik oma mured Ta ees, paneb Ta kõik me vaenlased taanduma.

Download PDF