PEATAMATU EVANGEELIUM | World Challenge

PEATAMATU EVANGEELIUM

David WilkersonMarch 17, 2016

„Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka; kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.“ (1 Korintlastele 11:31–32). Seega, kuidas me peaks eneste üle kohut mõistma, nagu Paulus sellest räägib?

Siin on üks kriteerium, mille järgi ma ise pidevalt enda üle kohut mõistan: „Olen ma mingilgi moel takistanud Kristuse evangeeliumi levikut?“ Me teame, et maailm ei saa kuidagi takistada selle levikut. Küll aga saame seda teha meie – selle kuulutajad. Paulus ise mõistis enda üle selles osas kohut, kirjutades: „Vaid me lepime kõigega, et me kuidagiviisi ei saaks takistuseks Kristuse evangeeliumile.“ 

(1 Korintlastele 9:12). Ehk teisisõnu ütleb apostel meile: „Pean olema ettevaatlik selles osas, kuidas evangeeliumi esindan. Kui olen häälestatud materiaalsetele asjadele või olen saamahimu ja ihade rahuldamise peal väljas, ei saa ma kuidagimoodi Kristust õigel moel esindada. See saaks takistuseks evangeeliumi levikule, mida esindan. Seetõttu peab mu eluviis olema osa evangeeliumist, mida esindan.“

Mõtle Pauluse ajal elanud korintlaste peale. Nad katsid peente roogadega oma peolauad, samas, kui vaestel nende keskel polnud midagi süüa. Paulus ütles neile kümnel erimoel: „Kui te pilk on suunatud ainult sellele, kuidas oma elujärge paremaks muuta, pole te tegelikult huvitatud Kristuse Ihu vajadustest. See pole lihtsalt võimalik, et teile läheks Jumala asjad korda, kui teil on ükskõik sellest, kas te vennal on piisavalt raha oma järgmise söögikorra jaoks.“

Ükskõik, millised teod või teenistus, ei pea taoliste hoiakutega Jumala pühale tulele vastu. Suured rahvahulgad, edukad meetodid ja tähelepanuväärsed saavutused ei tähenda sel hetkel grammigi, kuna Jumal hindab eelkõige me südame motiive. Seetõttu, küsimus, mida endalt täna küsida, on järgmine: „Kas ma teen seda kõike vaid tunnustuse pärast? Selleks, et olla keegi? Selleks, et kindlustada omaenda tulevik, sõltumata sellest, millised on mu usuõdede-vendade vajadused?“

Üks on kindel: Jeesuse Kristuse evangeelium läheb edasi takistamata, võimsalt ja peatamatult. Kuid seda vaid juhul, kui seda kuulutatakse ja õpetatakse selle täies terviklikkuses. See tuleb edasi anda „Jumala täie tahte“ kontekstis. Või nagu Paulus ütleb: „Sest ma ei ole midagi teie eest salajas pidanud, vaid olen teile kuulutanud Jumala kogu tahtmist.“ (Apostlite teod 20:27) 

Download PDF