MIDA SEE TÄHENDAB JÄÄDA KRISTUSESSE | World Challenge

MIDA SEE TÄHENDAB JÄÄDA KRISTUSESSE

Gary WilkersonNovember 30, 2015

Jumala arm ainuüksi ei päästa, aga ka koolitab meid.

„Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele.“ (Tiitus 2:11). Milline võrratu uudis! Paulus ülistab Jumala aulist armu, mis päästab meid. Ja ongi kõik, eks? Ei, see pole kaugeltki kõik. Paulus lisab ruttu, et see sama arm „kasvatab meid, et me ütleks lahti jumalakartmatusest“ (Tiituse 2:12) Paulus kirjeldab siin, mida see tähendab jääda Kristusesse. See hõlmab endas „lahtiütlemist oma jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elades praegusel ajal mõõdukalt, õiglaselt ja jumalakartlikult.“ (Tiituse 2:12) Ehk teisisõnu – Jumala arm ei paku meile vaid igavest elu, aga ka täisväärtuslikku elu juba nüüd ja praegu. See, kui meie jääme Kristusesse, toob kaasa õnnistatud, jumalakartliku ja rahuliku elu.

Kuid Paulus ei piirdu vaid sellega. Ta juhendab Tiitust julgelt: „Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult!“ (Tiituse 2:15). Siinkohal on oluline meeles pidada, et Pauluse teemaks siinses kirjakohas on arm. Ta ütleb: „Kui kuulutatakse armu, aga see ei pane sind hülgama jumalakartmatust, on selles kuulutuses midagi väga olulist puudu.“ Kui me tahame teenida Jeesust, ei saa me kuidagi vältida korrale kutsumist – olgu siis Jumala või me sõprade poolt. Ühtlasi tõotatakse seda meile ka läbi Jumala korrigeeriva kärpimise: „…aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.“ (Heebrealastele 12:11).

Jumala kärpimine on võimas – nii oma valu, kui hiljem aulise vilja esiletuleku näol. On sul puudu rahust? Oled sa jäänud kaugele oma viinapuust, oma allikast, ammutades elujõudu muudest allikatest? Kui nii, siis palu, et Jumal laseks oma kärpiva tera käiku su südame kallal. Ta võib sealt lõigata ära, puhastada ja kõrvaldada kõik selle, mis sinna ei kuulu ning kui Ta on lõpetanud, ei pruugi sellest „aulisest puust su aias“ jääda järgi midagi enamat kui vaid üks könt. Kuid vili, mis sellest köndist hiljem kasvama hakkab, on midagi, mida sa poleks eales osanud ettegi kujutada! Ja samas midagi, mille sarnast sa poleks eales suutnud ise esile tuua. 

Miks on see tera oluline osa Jeesuse õpetusest? Ta selgitab: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.“ (Johannese 15:11). See „täielik“ viitab põhjalikule, lõplikule, võimsale. Millised tõeliselt head ja ilusad sõnad Ta andis oma jüngritele, mis on toiduseks meilegi tänasel päeval. Jumala kärpimine ja lõikamine meis toob esile rõõmu ja seda kõike professionaalse aedniku poolt, kes armastab neid nii väga. 

Download PDF